Ajankohtaista

Arvot osaksi maakuntastrategiaa  

 

Maakuntakonsernin arvojen työstö on käynyt läpi laajan ja monipolvisen prosessin. Ensivaiheessa lähes 1300 muutoksessa mukana olevien organisaatioiden työntekijää vaikutti arvojen määrittelyyn, ja ääniä verkkopohjaisessa arvopelissä annettiin noin 26 500.

Pelillisen arvotyökalumyllyn läpi nousi selkeä kärki eniten ääniä saaneista arvoista. Tältä pohjalta arvoja lähdettiin työstämään osallistavasti eteenpäin syyskuussa järjestetyssä poliittisen johtoryhmän, väliaikaisen valmistelutoimielimen ja vastuuvalmistelijoiden yhteisessä työpajassa. Työpajan tuloksista jatkojalostettiin ehdotus maakuntakonsernin arvoiksi.

– Valmistelutyötä on ohjannut vahvasti kunnioitus työntekijöiden verkkopelin kautta välittämää arvomaailmaa kohtaan. Taustalla on ajatus siitä, että jokainen maakuntaorganisaation tuleva työntekijä voisi tuntea arvot omikseen, strategiatyöstä vastaava muutosjohtaja Heli Seppelvirta kertoo.

Seppelvirran mukaan myös arvojen selkokielisyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Arvojen määrittelyssä on yhtäältä pyritty asettumaan ruohonjuuritasolle ja toisaalta kiinnittämään arvot johtamisen pohjaksi. Arvojen laatimisessa tähtäin on ollut pitkällä tulevaisuudessa, sillä arvot muuttuvat hitaasti.

Tämänhetkinen arvoehdotus sisältää seuraavat kolmea sanaparia, joita avataan muutamalla tarkentavalla lauseella:

 

Arvo:

ARJESSA ELÄMINEN

Arvo:

IHMISEN ARVOSTAMINEN

Arvo:

VASTUUN KANTAMINEN

  • Uskallusta katsoa huomisen yli tulevaisuuteen eteläpohjalaisten hyväksi
  • Taito ja tahto uudistua
  • Arvostus itseään sekä toista ihmistä kohtaan eri elämäntilanteissa
  • Asiakkaiden ja työntekijöiden tukeminen arjessa
  • Yhteinen ja oma vastuu työssä ja päätöksenteossa
  • Toimitaan sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävästi

Seppelvirta muistuttaa, että uuden maakunnan arvoista päätetään lopullisesti keväällä 2019 uuden maakuntavaltuuston toimesta. Nykyinen arvoehdotus toimii kuitenkin pohjana parhaillaan käynnissä olevalle maakuntastrategiatyölle. Strategiatyö jatkuu vision, päätavoitteiden ja pääpainopisteiden määrittelyllä.

 

Hanne Rantala