Ajankohtaista

Etelä-Pohjanmaan kunnat yhteistyössä eteenpäin

Etelä-Pohjanmaan kuntien edustajat (ml. Isokyrö) linjasivat yhteisessä sote-kokouksessaan 22.10.2019 osallistumisesta Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeeseen. Hanke on osa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistusta. Hankkeen valmistelu toteutetaan jo käynnissä olevan Etelä-Pohjanmaan SOTE-projektin kautta v. 2019 aikana yhdessä kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Valtionavustus hankkeeseen on 100 %. Alustavan arvion mukaan Etelä-Pohjanmaalle osoitettava hankkeen valtionavustus on noin 2,7 M€ vuosille 2020–2022.

Etelä-Pohjanmaan SOTE-projektissa valmistellaan ehdotusta alueen kuntien vapaaehtoisesta sote-kuntayhtymästä. Projektin rahoituksessa voidaan hyödyntää erillistä rahoitusta alueelliseen valmisteluun, joka on myös tulossa STM:n kautta haettavaksi.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen tarkistamisesta jatketaan keskustelua.

Maakunnallisen sote-valmistelutyön tueksi muodostettiin poliittinen ohjausryhmä, jonka jäsenet valittiin kuntavaalien 2017 maakuntatason paikkajakauman mukaisesti. Lisäksi maakuntavaltuustossa edustettuina olevat puolueet voivat valita edustajansa ohjausryhmään puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Esitys ohjausryhmän kokoonpanosta on sovittu puolueiden välisissä neuvotteluissa ja se tuotiin vahvistettavaksi Etelä-Pohjanmaan kuntien sote-kokoukseen. Kokouksen aikana poliittista ohjausryhmää täydennettiin vielä niin, että myös Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin edustajalla sekä maakuntahallituksen puheenjohtaja Lasse Anttilalla on ohjausryhmässä puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Poliittisen ohjausryhmän jäsenet (varajäsen suluissa):

Suomen Keskusta:
Esko Lehtimäki, puheenjohtaja (Arja Harjunpää)
Sari Palmu (Ville Ala-aho)
Paula Sihto (Pirjo Aittoniemi)
Tuula Mäki-Fränti (Teemu Hakala)
Tiina Alasaari (Juha-Pekka Keisala)
Rami Ala-Nisula (Reetta Kananoja)
Esa Rintala (Helena Tuuri-Tammela)

Kansallinen Kokoomus:
Kai Pöntinen, varapuheenjohtaja (Jaakko Pukkinen)
Anna-Maija Renko (Annu Ridanpää-Taittonen)
Harri Salonen (Jukka Joensuu)

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue:
Aarne Heikkilä (Jukka-Pekka Matintupa)
Sirkka Penttilä (Eila Koskinen)

Perussuomalaiset:
Hannu Akkanen (Mika Haapasaari)

 

Linkki STM:n asetusluonnokseen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=64dc2fd1-4f1e-445b-b2ab-71f938d192c7&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744

 

Lisätietoja:

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallituksen pj.
Lasse Anttila, p. 0400 866 549
lasse.anttila@alavus.fi

Etelä-Pohjanmaan SOTE-projektinjohtaja
Harri Jokiranta, p. 040 774 8402
harri.jokiranta@seinajoki.fi