Ajankohtaista

Etelä-Pohjanmaan LAPE-gaala palkitsi lasten ja perheiden palveluiden suunnannäyttäjiä

Valtakunnallisen LAPE-hankkeen hankejohtaja Maria Kaisa Aula jakoi Etelä-Pohjanmaan LAPE-gaalassa kunniamaininnat lapsiystävällisen hallinnon kehittäjille.

Etelä-Pohjanmaan kuntien (ml. Isokyrö) yhteinen lasten ja perheiden palveluiden kehittämishanke LAPE kokosi asiakaskehittäjiä ja ammattilaisia LAPE-gaalaan 21.11.2018. Gaala konkretisoi LAPE:n kehittämistyön tulokset uusiksi varhaiskasvatuksen, koulun, sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä seurakuntien ja järjestöjen toimintamalleiksi ja toi esille niiden käytännön toteuttajat.

Tilaisuudessa palkittiin kunniamaininnalla ansioituneita lasten ja perheiden palveluiden suunnannäyttäjiä viidessä eri kategoriassa:

1. Alueiden perhekeskuskehittäjät
2. Näyttöön perustuvien menetelmien levittäminen
3. Lapsiystävällisen hallinnon kehittäjät
4. Yhdessä tekemisen ja integraation suunnannäyttäjät
5. Erityispalveluiden suunnannäyttäjät

Kunniamaininnan saaneet henkilöt ja tahot »

LAPE-hankkeessa on uudistettu lasten ja perheiden palveluja. Toimintakulttuurin muutoksessa on painotettu lapsen oikeuksia, osallisuutta, palvelujen tietoperustaa ja eri toimijoiden yhteistoimintaa. Perhekeskustoimintamallia on vakiinnutettu toimivaksi lasten, nuorten ja perheiden perustason palvelukokonaisuudeksi. Erityis- ja vaativan tason palveluja on uudistettu. Samalla on tiivistetty niiden keskinäistä yhteistoimintaa ja vahvistettu konsultatiivista tukea perustason palveluille. Lisäksi vahvistettiin ja kehitettiin lastensuojelun työmuotoja.

− Etelä-Pohjanmaalla LAPE-kehittämiseen on osallistunut satoja ihmisiä, jotka ovat olleet mukana suurimmaksi osaksi oman työnsä ohessa ja antaneet panoksensa yhteisen kehittämistyöhön. Kaikki LAPE:ssa mukana olleet ansaitsevat suuret kiitokset, Etelä-Pohjanmaan LAPE-hankkeen hankekoordinaattori Satu Mäki-Fossi toteaa tyytyväisenä.

Hankkeessa toteutetun kehittämisen jatkumo on varmistettu sopimalla vastuut ja koordinaatio eri toimijoiden kesken. Esimerkiksi Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallintamenetelmän työpajakoulutusten koordinaatiovastuu on sovittu Etelä-Pohjanmaan varhaiskasvatuksen täydennyskoulutuksia koordinoivalle ETEVÄlle. Eropalveluiden kehittämisen maakunnallisesta koordinoinnista vastaa jatkossa Etelä-Pohjanmaan perheasian neuvottelukeskus yhdessä järjestöjen ja sote-organisaatioiden kanssa.

Mäki-Fossi pitää tärkeänä, että lapsi- ja perhepalveluiden jatkovalmistelussa on käytettävissä se arvokas pääoma ja tietovaranto, joka on jo saavutettu yhdessä palvelunkäyttäjien ja ammattilaisten kanssa.

− Monet hankkeessa käynnistyneet alueiden ponnistukset jatkavat elämäänsä kuntien strategioissa ja sieltä tulos näkyy aikanaan perheille esimerkiksi oikea-aikaisina ja yhteensovitettuina palveluina, hän kertoo.

Vuodesta 2019 eteenpäin jatkava, toimijoita laajasti maakunnasta verkoistoiva kehittämisrakenne on teemoitettu alueiden toiveita kuunnellen. Esimerkiksi perhekeskusalueilla jatkavat työryhmät vievät perhekeskustoimintamallin kehittämistä systemaattisesti eteenpäin, koska palvelujen verkostoiminen on välttämätöntä oikea-aikaisen tuen saamiseksi. Perhekeskuksen kehittäjät kokoontuvat säännöllisesti myös maakunnallisesti. Maakunnallinen LAVA- eli lapsivaikutusten arvioinnin työryhmä juurruttaa edelleen hankkeessa laadittua LAVA-mallia ».

− Toimijoiden kokoaminen yhteen on tärkeää niin tasalaatuisten palvelujen kuin parhaimpien toimintamallien levittymisen kannalta. Tämä onkin säästänyt aikaa, kun ei ole tarvinnut miettiä yksin. Paljon tekemistä riittääkin, Mäki-Fossi toteaa.

− Myös järjestöt ovat kiitelleet siitä, että myös heidät on huomioitu osana varhaisen tuen palveluja ja perhekeskustoimintaa, Mäki-Fossi kertoo laajasta yhteistyöstä.

Lapsi- ja perhepalveluiden tahtotila maakunnalliselle verkostoitumiselle on yllättänyt laajuudellaan – esimerkiksi äitiys- ja lastenneuvolan työntekijät ja kouluterveydenhoitajat ovat käynnistäneet yhteiset maakunnalliset verkostotapaamiset, joissa mm. vaihdetaan hyviä toimintamalleja.

− Kuitenkaan toimintamallit eivät tee muutosta vaan ihmiset. Suuri yhtenäinen nytkähdys asennemuutoksineen on tapahtunut lapsiperhepalveluissa, iloitsee Mäki-Fossi.

Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen jatkuu niin alueellisesti kuin maakunnallisesti myös ensi vuodesta eteenpäin, vaikka toimeenpanon käynnistymisessä tukena ollut LAPE-hanke päättyy tämän vuoden loppuun mennessä. Etelä-Pohjanmaan LAPE-hankkeen loppuraportti julkaistaan vuoden 2019 alussa hankkeen nettisivuilla. Loppuraportti sisältää hankkeen tulokset kokonaisuudessaan ja suositukset jatkotoimenpiteiksi kunnille ja maakunnalle. Vaikka hanke päättyy vuoden lopussa, työ jatkuu – yhdessä.

 

Teksti ja kuva: Miska Kaihlamäki