Ajankohtaista

Etelä-Pohjanmaan suuntana yhteinen sote-uudistus

Kuntien edustajat linjasivat Etelä-Pohjanmaan kuntien (ml. Isokyrö) yhteisessä kokouksessa 19.8.2019, että kunnat ovat valmiita jatkamaan sote-kuntayhtymämallin rakentamista yhteisen aikataulun mukaisesti. Kuntien edustajina kokouksessa toimivat jokaisesta kunnasta valtuuston puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja kuntajohtaja.

Sote-kuntayhtymämallin rakentamisen tavoitteena on tehdä ehdotus Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimijasta, jonka toiminta kattaa koko nykyisen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen. Valmistelun tavoiteaikataulussa huomioidaan kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen eteneminen. Valmistelun aikataulu on seuraava:

  1. Syyskuussa 2019 kunnat ottavat kantaa toteuttamismalliin
  2. Tammikuussa 2020 kunnissa tehdään sitovat päätökset uuden EP-SOTE -toimijan toteuttamisesta
  3. Uusi toimintamalli käynnistetään 1.1.2021

Maakunnallisen sote-valmistelutyön tueksi muodostetaan poliittinen ohjausryhmä, jonka jäsenet valitaan kuntavaalien 2017 maakuntatason paikkajakauman mukaisesti. Lisäksi maakuntavaltuustossa edustettuina olevat puolueet voivat valita edustajansa ohjausryhmään puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Esitys ohjausryhmän kokoonpanosta sovitaan puolueiden välisissä neuvotteluissa ja se tuodaan vahvistettavaksi seuraavaan kuntien sote-kokoukseen.

Kuntien edustajat näyttivät vihreää valoa myös Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen uudistamistyön jatkamiselle. Perussopimuksen uudistaminen vahvistaa kuntien omistajaohjausta. Ehdotus uudesta perussopimuksesta lähetetään lausunnolle kuntiin.

 

Lisätietoja:

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallituksen pj.
Lasse Anttila, p. 0400 866 549
lasse.anttila@alavus.fi

Etelä-Pohjanmaan SOTE-projektinjohtaja
Harri Jokiranta, p. 040 774 8402
harri.jokiranta@seinajoki.fi