Ajankohtaista

Eteläpohjalaiset lastensuojelua järjestävät organisaatiot yhdistävät voimansa maakunnallisen perhehoidon käynnistämiseksi

Etelä-Pohjanmaan sosiaalihuollon esimiehet ovat tehneet periaatepäätöksen aloittaa maakunnallisen perhehoidon suunnittelu ja toiminnan käynnistäminen sote-lainsäädännön aikatauluista riippumatta. Maakunnallisen lastensuojelun perhehoidon yksikön on tarkoitus järjestää lastensuojelun perhehoitoa, toimia kuntien ja yhteistoiminta-alueiden kumppanina perhehoidon prosessissa sekä tukea perhehoitajia.

Suunnitteilla oleva maakunnallinen perhehoidon yksikkö antaa laajemmat hartiat toteuttaa laadukasta perhehoitoa ja vähentää myös lastensuojelussa työskentelevien työntekijöiden työkuormitusta eriyttämällä perhehoidon vastuusosiaalityö lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän työnkuvasta. Jatkossakin julkisen palvelun rinnalla tarvitaan myös yksityisiä palveluntuottajia.

Kivijalka maakunnalliselle perhehoidolle on valmisteltu osana Etelä-Pohjanmaan lapsi- ja perhepalveluiden kehittämishanketta vuosina 2017–2018 useiden perhehoidossa olevien lasten, perhehoitajien ja viranhaltijoiden voimin. Yhteisponnistuksesta on laadittu raportti Systeeminen perhehoito Etelä-Pohjanmaalla »

Maakunnallisen lastensuojelun perhehoidon valmistelu on Etelä-Pohjanmaan kuntien ja yhteistoiminta-alueiden rahoittamaa. Toimintaa tulee ohjaamaan maakunnallinen perhehoidon toimintaohje. Yksikön hallinnoijaksi on lupautunut Seinäjoen kaupunki. Tavoitteena on, että maakunnallinen perhehoidon yksikkö palvelee koko maakunnan lastensuojelua järjestäviä organisaatioita jo vuoden 2020 alusta alkaen. Kevät 2019 linjataan toiminnan keskeiset periaatteet ja syksyllä on tarkoitus käynnistää perhehoitajien rekrytointi.

Tarkemmat linjaukset sisällöstä ja toiminnan käynnistämisestä valmistellaan alueiden viranhaltijoiden kanssa. Yhteistoimintasopimukset maakunnallisen perhehoidon järjestämisestä etenevät alueiden päätöksentekoelimiin vuoden 2019 lopussa, kun keskeiset linjaukset koskien toimintamallia on saatu yhdessä alueiden viranhaltijoiden kanssa valmiiksi.

Maakunnallinen lastensuojelun perhehoito on toisena kehittämiskokonaisuutena lastensuojelun systeemistä toimintamallia juurruttavassa SyTy!-hankkeessa. Lue lisää SyTy!-hankkeesta »

Lisätietoja:
Satu Mäki-Fossi
Hankekoordinaattori
Maakunnallinen perhehoito ja systeeminen lastensuojelu (SyTy!-hanke)
satu.maki-fossi(a)seinajoki.fi
p. 044 4255 606