Ajankohtaista

Eteläpohjalaisten kuntien päättäjät haluavat vahvistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyötään

Tiedote 17.8.2018

Etelä-Pohjanmaan kunnat pyrkivät eteenpäin sote-yhteistyössään. Kunnilla on myös halukkuutta selvittää yhtenä jatkovaihtoehtona maakunnallisen sote-kuntayhtymän perustamisen mahdollisuuksia. Ratkaisulla edistettäisiin omaehtoisesti sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteiden toteutumista.

Uudistuksen valmistelua jatketaan edelleen määrätietoisesti Etelä-Pohjanmaalla. Toimeenpanon lykkääntymisen vuoksi kunnat pitävät kuitenkin tärkeänä, että yhteistyötä syvennetään ja uusia yhteistyömalleja haetaan jo ennen uudistuksen toimeenpanoa. Kunnat haluavat myös olla aktiivisesti mukana yhteistyön käynnistämisen valmistelussa. Keskustelua aiheesta käytiin 17.8.2018 Seinäjoella järjestetyssä kuntajohdon tapaamisessa.

 

Lisätietoja: