Ajankohtaista

Hei sinä saamenkielinen sote-sivialan ammattilainen tai sote-alan opiskelija – ota osaa kartoitukseen!

Hei sinä saamenkielinen sote-sivialan ammattilainen tai sote-alan opiskelija! Ota osaa Lape-hankkeen ja Posken saamelaisyksikön kartoitukseen. Vastausaikaa 14.12.2018. Vastaa heti!

Hei don sámegielat sote- ja sivisuorggi ámmatolmmoš dahje sote-suorggi studeanta. Oassalaste Lape-fitnu ja Poske sámeossodaga gažadeapmái. Vástidanáiggi lea 14.12.2018 rádjai. Vástit dál!

Linkki kyselyyn »

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen saamelaisyksikkö toteuttaa kyselyn yhteistyössä Perhekeskustoimintamalli Lappiin – integroidut monitoimijaiset palvelut perheille -hankkeen kanssa. Tulevien maakunta- ja sote-uudistusten myötä on tärkeää selvittää kattavasti saamenkielisten sivi-sote-alan osaajien ammatti- ja kielitaitoa sekä sijoittumista valtakunnallisesti.

Kysely koskee ensisijaisesti saamenkielisiä sivistys- sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia kunnissa, järjestöissä, seurakunnissa sekä tulevaisuuden sote-osaajia oppilaitoksissa. Osallistua voivat kuitenkin kaikki, jotka haluavat tuoda osaamisensa saamen kielten osalta esiin.