Ajankohtaista

Henkilöstöinfossa summattiin mennyttä ja pohdittiin tulevaa

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu päättyi 8.3.2019. Uudistuksessa mukana olleiden organisaatioiden henkilöstölle järjestettiin tiistaina 12.3.2019 infotilaisuus, jossa käytiin läpi, miten nykytilanteeseen on tultu, sekä vastattiin tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin.

Tilaisuudessa puhunut muutosjohto alleviivasi sitä, että monialaisen maakunnan valmistelu on loppunut, mutta sote-uudistusta tullaan viemään eteenpäin tavalla tai toisella. Käytännössä hallitusohjelman mukaista sote- ja maakuntauudistusta valmistellut projektiorganisaatio kuitenkin puretaan ja työntekijät palaavat erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti kotiorganisaatioihinsa. Valmisteluorganisaation alasajosta odotellaan myös ministeriön tarkempaa ohjeistusta. Tilaisuudessa todettiin, että sote-puolen valmistelu on nyt kuntien käsissä ja jatkoaskelia pohditaan maaliskuun loppupuolella.

Tehty työ ei valu hukkaan

Muutosjohdon puheenvuoroista oli kuultavissa, että uudistusprosessi on ollut vaiherikas matka, jossa on korostunut ylä- ja alamäissäkin aito innostus kehittää maakuntaamme monialaisella ja moniammatillisella yhteistyöllä.

− Yhteistyötä on syvennetty valtavasti, ja olemme oppineet tuntemaan toisiamme. Sitä kautta rakentuu luottamus, jota tarvitaan päästäksemme eteenpäin, sanoi valmistelujohtaja Asko Peltola.

Muutosjohtaja Heli Seppelvirta nosti esiin, että monet kehittämisaihiot ja kumppanuudet olisivat voineet jäädä syntymättä ilman käynnissä ollutta uudistusprosessia.

Soten osalta taas moni luotu mallinnus on siirtymässä seuraavaan vaiheeseen.

− Sote-valmistelussa tehtyjä uudistuksia ja mallinnuksia viedään eteenpäin, sillä valmistelusta suuri osa on tehty suoraan tuotantoon meneväksi, ei odottamaan uutta maakuntaa, muutosjohtaja Harri Jokiranta totesi.

Harri Jokiranta (vas.), Asko Peltola ja Heli Seppelvirta ovat kiitollisia siitä yhteistyöstä, jonka uudistusprosessi toi mukanaan. Yhdessä tekemisen kokemukset ja verkostot eivät häviä.

Työryhmien jatko puntarissa

Työntekijöitä kiinnosti se, mitä tapahtuu uudistusta valmistelleille työryhmille.

− Työryhmien jatkosta tulee linjaus lähiaikoina. Olemme suositelleet, että uudistusta valmistelleet työryhmät kokoontuisivat ainakin kerran ja arvioisivat toimintansa jatkon mielekkyyttä sekä sitä, mikä taho voisi ottaa koppia ryhmän toiminnan vetämisestä, Peltola linjasi.

Käytännössä monen työryhmän työ lakkaa, mutta uusia ryhmittymiäkin voi syntyä. Joka tapauksessa ryhmien toiminnan tavoitteet eivät ole enää suhteessa SOTEMAKU-valmisteluun, vaan alueellisen toiminnan kehittämiseen.

Lopuksi Etelä-Pohjanmaan muutosjohto välitti lämpimät kiitokset kaikille valmisteluun osallistuneille työpanoksesta, jaksamisesta ja kärsivällisyydestä. Kiitokset lähtivät myös prosessissa mukana olleille organisaatioille – erityisesti niille, jotka ovat luovuttaneet työntekijöitään uudistusvalmistelun käyttöön.

 

Teksi ja kuva: Hanne Rantala

 


 

Mitä uudistuksen kariutuminen tarkoittaa sote-toimintojen osalta?

Maakunnallisen ”Etelä-Pohjanmaan vapaaehtoisen sote-kuntayhteistyö” -mallin valmistelua jatketaan siten, että maaliskuun lopulla on laajemman sote-ohjausryhmän kokous, jossa asiaa käsitellään. Eduskuntavaalien jälkeen kootaan poliitikkojen ja virkamiesjohdon kesken maakunnallinen tapaaminen, jonka tavoitteena on määritellä mallin etenemiseen tarvittavat ratkaisut.

Toimintoja, joita voidaan jatkaa:

 • ”Etelä-Pohjanmaan vapaaehtoisen sote-kuntayhteistyö” -mallin valmistelu
 • I&O- ja LAPE-toimintojen käytännön toteutus
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon yhtenäisten käytäntöjen luominen
 • Olemassa olevien järjestämissuunnitelmien kehittämissuositusten eteenpäin vieminen
 • Palvelusetelikäytäntöjen yhtenäistäminen
 • Olemassa olevat selvitystyöt
 • Terveyskeskusten kilpailukyky -hanke
 • Asiakasohjauksen kehittäminen
 • Maakunnallisen työterveyshuollon jatkokehittäminen
 • Maakunnallisen lastensuojelun perhehoidon valmistelu
 • Tietojärjestelmien sekä hallinnon ja tiedolla johtamisen käytäntöjen vahvistaminen ja yhdenmukaistaminen

 

Mitä uudistuksen kariutuminen tarkoittaa muiden kuin sote-toimintojen osalta?

Monialaisen maakunnan valmistelu lopetetaan. Käytännössä valmistelu lopetetaan niiden tehtävien osalta, jotka olisivat siirtyneet uudelle maakunnalle maakunnan liitosta, ELY-keskuksesta, TE-toimistosta, kuntien maataloushallinnosta ja lomitustoiminnoista, osin aluehallintovirastosta sekä pelastustoimesta.

On huomioitava, että valmistelua on tehty uutta maakuntaa varten, eikä suunnittelutyötä ole tehty nykyiseen rakenteeseen. Kuitenkin on selvää, että myös muissa kuin sote-toiminnoissa on asioita, joita voidaan toimeenpanna ja jatkokehittää myös nykyisten organisaatioiden pohjalta. Ensimmäisenä toimenpiteenä

 • kirjataan syntyneet kehittämisaihiot, dokumentoidaan valmistelumateriaali ja jaetaan ne käyttöön nykyorganisaatioille
 • syvennetään yhteistyötä uudistuksessa mukana olevien tahojen kanssa
 • jatketaan niitä kehittämistoimenpiteitä, joita voidaan tehdä nykylainsäädännön pohjalta, nykyisissä organisaatioissa
 • toimitaan eri ministeriöiden linjausten pohjalta
 • seurataan uuden hallitusohjelman linjauksia