Ajankohtaista

I&O-muutosagenttitoiminta päättyy – kehittäminen jatkuu: I&O-loppuseminaarin tunnelmia

Etelä-Pohjanmaan I&O-agentin toiminta (ikäihmiset ja kaikenikäisten omaishoito) päättyy vuoden 2018 lopussa. Yli kahden vuoden työn saavutuksia kokoonnuttiin summaamaan I&O-loppuseminaariin 29.11.2018.

Etelä-Pohjanmaan I&O-agentti Anneli Saarinen päätti puheenvuoronsa I&O-loppuseminaarissa ison ruusukimpun kuvaan valkokankaalla. Hän halusi kiittää kaikkia I&O-kehittämiseen osallistuneita, joita on lukuisa joukko. Yhteiseen kehittämistyöhön on osallistunut ihmisiä eri puolilta maakuntaa. Mukana on ollut viranhaltijoita ja työntekijöitä eri organisaatioista, kokemusasiantuntijoita sekä yhdistysten ja yritysten edustajia – itse asiakkaita tietenkään unohtamatta!

Kaikkien työpanos on ollut tärkeä.

Anneli Saarinen, Eila Runsala ja Tarja Palomäki ovat kokoontuneet yhteen keskustelemaan
I&O-agentti Anneli Saarinen (kesk.) sekä I&O-loppuseminaarissa kommenttipuheenvuorot pitäneet Suupohjan LLKY:n kotihoidon johtaja Eila Runsala (vas.) ja JIK ky:n ikääntyneiden palvelujohtaja Tarja Palomäki (oik.).

Antoisa seminaari

I&O-loppuseminaarissa käsiteltiin mielenkiintoisia näkökulmia useiden puhujien voimin, joita oli sekä Etelä-Pohjanmaalta että muista maakunnista.

Näkökulmat väestöennusteisiin ja huoltosuhteen muuttumiseen loivat pohjaa käsiteltäviin aiheisiin ja mahdollisten ratkaisujen pohtimiseen. Ratkaisuja pohdittaessa esiin nousivat esimerkiksi omais- ja perhehoito sekä digitaaliset ja etäpalvelut. I&O-loppuseminaarin esityksiin voi tutustua täällä »

Palvelut paremmiksi

− Etelä-Pohjanmaalla ikäihmisten palveluiden ja kaikenikäisten omaishoidon kehittäminen on rakentanut yhteistyötä yli rajojen. Tavoitteena on ollut yhdenvertaiset palvelut asuinalueesta riippumatta, kertoo Saarinen.

Palveluja on kehitetty hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisessä, kotihoidossa ja kaikenikäisten omaishoidossa. Ikäihmisille on haluttu tarjota lisää mahdollisuuksia kotona asumiseen, madaltaa asiointikynnystä ja parantaa asioinnin sujuvuutta.

Yksi työn tulos on julkaisu Toimintamalleja ja -ideoita kotihoidon ja omaishoidon toiminnan kehittäjille sekä moniammatillisille työntekijöille »

Kiitosta kehittämistyöstä on saatu sekä omasta maakunnasta että maakunnan rajojen ulkopuolelta aina sosiaali- ja terveysministeriötä myöten.

Ikäihmisten yhteensovitettu palvelukokonaisuussuunnitelma

Loppuseminaarissa paitsi koottiin saavutettuja asioita, myös suunniteltiin tulevaa.

Etelä-Pohjanmaan I&O-muutostyö on kerätty yhteen ja lopputulemana on syntynyt Etelä-Pohjanmaan ikäihmisten yhteensovitettu palvelukokonaisuussuunnitelma ». Kyseessä on tavoite- ja jatkotoimenpideohjelma vuosille 2019–2025: vaikka I&O-muutosagenttitoiminta päättyy, niin kehittäminen jatkuu.

 

Teksti ja kuva: Miska Kaihlamäki