Ajankohtaista

Kannanotto: Etelä-Pohjanmaa erittäin huolestunut maakunnan muihin  kuin sote-tehtäviin perustuvan rahoituksen riittävyydestä

Tulevien maakuntien rahoituslaskelmia on päivitetty 16.5.2018. Lähtökohtana on, että maakuntien rahoitus on yleiskatteellista ja että se kohdennetaan maakuntien rahoituslain perusteella. Muihin kuin sote-tehtäviin perustuvan valtion rahoituksen kohdentamisperusteet olisivat asukasmäärä, asukastiheys, kasvupalvelutekijät sekä lomitus.

Etelä-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistusvalmistelu haluaa kiinnittää alustaviin laskelmiin huomiota, sillä ne eivät tunnista maakuntaan siirtyvien toimintojen luonnetta ja palvelutarpeiden alueellista erilaisuutta. Kannanotossa todetaan, että väestömäärästä johdetun asukaslukukertoimen avulla toteutettu suoraviivainen jakokaava on väärä ja riittämätön tapa kohdentaa rahoitusta. Esitettyjen alustavien laskelmien selkeitä voittajia olisivat parhaiten kehittyneet alueet, mikä ei aluekehittämisen näkökulmasta ole oikeansuuntaista toimintaa.

Etelä-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistusvalmistelun kannanotto kokonaisuudessaan »

Lisätietoja: Valmistelujohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123