Ajankohtaista

Kunnat ja maakunnat kasvun ja työllisyyden edistäjinä

Maakuntauudistuksen myötä pääosa ELY-keskusten tehtävistä sekä TE-palvelun tehtävät siirtyvät vuoden 2020 alusta uusien maakuntien järjestämisvastuulle. Samassa yhteydessä toteutetaan laaja kasvupalvelu-uudistus, kun nykyiset TE- ja yrityspalvelut yhdistetään kasvupalveluksi ja tuotantoa avataan kilpailulle. 
Kuntien ja maakunnan yhteistyö välttämätöntä

Kasvupalveluiden vastuuvalmistelija Jari Aaltonen toteaa, että kasvupalvelu-uudistus avaa mahdollisuuksia palvelujen kehittämiseen ja uudelleenorganisointiin. Hän korostaa, että onnistumisen takaamiseksi kuntien ja maakunnan toimiva yhteistyö on välttämätöntä.

– Uuden maakunnan tehtävänä on huolehtia, että kaikki palvelut sovitetaan yhteen ja että ne toteutuvat järkevinä kokonaisuuksina. Yhteensovittamisessa keskeistä on tunnistaa riittävän ajoissa asiakkaiden palvelutarpeet ja rakentaa järkeviä palvelukokonaisuuksia, selvittää Aaltonen.

Kunnilla on jatkossakin tärkeä tehtävä alueen elinvoiman ja työllisyyden edistämisessä. Palvelukokonaisuudet ja -polut rakentuvat tulevaisuudessa usein monialaisesti yksityisen palveluntuottajan, maakunnan ja kunnan palveluista

– Maakuntauudistus avaa mahdollisuudet integroida työllisyys-, sosiaali- ja terveyspalvelut sujuviksi palvelupoluiksi. Osa työttömistä tarvitsee tilanteensa edistämiseksi terveys- ja sosiaalipalveluita ennen kuin työllistyminen tulee mahdolliseksi. Työmarkkinavalmiuksien kehittämiseksi kuntien tarjoamat kuntouttavan työtoiminnan tehtävät, työpajatoiminta tai työelämävalmiuksien kehittäminen ovat jatkossakin oleellinen osa kokonaispalvelua. Kuntouttavaa työtoimintaa ollaan uudistamassa, ja tässä tulisi huomioida kuntien rooli työmarkkinoille valmentavana palveluna, Aaltonen sanoo.

Etelä-Pohjanmaalla maakunnan kasvupalvelujen ja kuntien elinkeinopalvelujen yhteensovittamisen valmistelu on hyvässä vauhdissa, ja tahtoa yrityspalveluiden työnjaon ja roolituksen selventämiseksi on olemassa. Kehitystyötä on myös tehty yhdessä alueen yritysten kanssa. Aaltosen mukaan aluekehityksen näkökulmasta tulevien vuosien yhteisiä haasteita löytyy digitaalisuuden hyödyntämisestä, kansainvälistymisestä ja osaavan työvoiman saatavuudesta.

Palvelut rakennetaan asiakkaita kuunnellen

Kasvupalvelujen valmistelussa johtavana periaatteena on ollut eri asiakasryhmien palvelutarpeiden kartoittaminen asiakkaita kuunnellen ja avointa viestintää hyödyntäen. Asiakkaiden osallisuutta ja palvelumuotoilua käyttäen asiakkaiden palvelukokemukset ja kehitysideat on saatu näkyviin.

– Tätä kautta voi syntyä eteläpohjalainen kasvupalvelujen järjestämisen ja tuotannon palvelumalli. Siihen nyt eduskunnan käsittelyssä oleva lakiesitys antaa mahdollisuuden, Aaltonen päättää.

 

Jari Aaltonen työskentelee Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen kasvupalveluiden vastuuvalmistelijana.