Ajankohtaista

LAPE-akatemia etenee maakuntien alueellisiin valmennuksiin

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden yhteensovittaminen edellyttää johtamiselta hallintorajat ylittäviä verkostoja ja yhteneviä tavoitteita. LAPE-akatemia on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön yhteisesti maakuntien alueille tarjoama tuki entistä vaikuttavampaan toimintaan, kokonaisuuksien ymmärtämiseen ja verkostomaiseen johtamiseen. Sen tavoitteena on mahdollistaa lapsen, nuoren ja perheen tarpeisiin sopivat palvelut ja tuet oikea-aikaisesti, kiteyttää LAPE-akatemian fasilitaattori Mirja Antila.

– Yhteiskunnallisesti merkittävän ja uutta luovan valmennusprosessin läpivieminen perustuu vahvasti alueiden omaan sitoutumiseen, toteaa lape-muutosagentti Eija Ala-Toppari-Peltola. Etelä-Pohjanmaan ensimmäinen LAPE-akatemiatilaisuus 16.5.2019 hakee vastausta kysymyksiin: Toimintaympäristö uudistuu, mitä se edellyttää tulevaisuuden lapsiperhepalveluilta ja niiden johtamiselta? Mitä tavoittelemme tiedolla johtamisella? Miten kuljemme kohti lapsi- ja perhemyönteistä Etelä-Pohjanmaata?

– Uusi toimialojen rajat ylittävä johtaminen luo vaikuttavuutta, jolla voidaan vastata nykyistä kustannustehokkaammin lasten, nuorten ja perheiden erilaisiin tilanteisiin kotona, koulussa ja varhaiskasvatuksessa. On toimittava niin, että ongelmat eivät kärjisty ja kasaudu, vaan ne ratkaistaan ajoissa, korostaa hankejohtaja Maria Kaisa Aula sosiaali- ja terveysministeriöstä.

– Sivistystoimen johdolla on merkittävä rooli lasten ja nuorten oppimisen ja hyvinvoinnin johtamisessa. Varhaiskasvatus, koulut ja oppilaitokset ovat olennaisia ympäristöjä, joissa toteutetaan sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen yhteisiä tavoitteita. Akatemian osallistujat voivat vaikuttaa siihen, miten omalla alueella sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyötä kehitetään, toteaa Katja Bergbacka opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

 

Lisätietoja:

Lape-muutosagentti Eija Ala-Toppari-Peltola, Seinäjoen kaupunki EP-sote, eija.ala-toppari-peltola@seinajoki.fi, p. 044 425 5415

Kunta-agentti Mikko Tiirikainen, Tampereen kaupunki, mikko.tiirikainen@tampere.fi, p. 040 806 3533

Hankejohtaja Maria Kaisa Aula, sosiaali- ja terveysministeriö, mariakaisa.aula@stm.fi, p. 029 516 3658

Projektipäällikkö Katja Bergbacka, opetus- ja kulttuuriministeriö, katja.bergbacka@minedu.fi, p. 029 533 0267

LAPE-akatemian fasilitaattori Mirja Antila, mirjaantila@outlook.com, p. 040 513 0930