Ajankohtaista

LAPE-akatemia kokoaa sivistystoimen ja soten johtajat sopimaan lapsi- ja perhepalveluiden kokonaisuudesta

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vaikuttava johtaminen vaatii eri toimijoiden yhteistyötä. Maaliskuussa starttaava LAPE-akatemia kokoaa kunkin maakunnan, kuntien sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen johdon sekä järjestöjen ja seurakuntien edustajat yhteiseen oppimisprosessiin.

Lopputuloksena luodaan eri toimijoiden väliset toimintamallit, sopimukset ja rakenteet siitä, miten palveluista saadaan lapsi- ja perhelähtöisiä. Johtajat saavat tukea entistä vaikuttavampaan toimintaan, kokonaisuuksien ymmärtämiseen sekä verkostojen johtamiseen yhteisessä toimintaympäristössä. 

 

Lapset ja nuoret elävät arkeaan kotona, varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Lasten ja nuorten palveluista vastaavien tahojen – olipa se sitten kunta, maakunta tai joku muu taho – tulee pystyä tarjoamaan lapsille ja nuorille sopivaa tukea oikeaan aikaan mieluiten heidän omassa kasvuyhteisössään.

– Ilman erilaiset hallinnonrajat ylittävää tahtotilaa on mahdotonta päästä lasten nuorten ja perheiden palveluiden ihmislähtöisyyteen taikka kustannusvaikuttavuuteen. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia johdettaessa olisi toimittava ikään kuin hallintorajoja ei olisikaan. Lapsi- ja perhelähtöisillä palveluilla edistetään tehokkaimmin lasten oppimisen ja hyvinvoinnin tasa-arvoa, muistuttaa hankejohtaja Maria Kaisa Aula sosiaali- ja terveysministeriöstä.

– Jokaisen maakunnan alueella ollaan jo liikkeessä parempaan päin eli sivistystoimen ja soten yhdessä tekemiseen sekä varhaisen tuen vahvistumiseen.  LAPE-muutosohjelman vauhdittamaa kehitystä haluamme tukea ja jatkaa LAPE-akatemialla, perustelee hankejohtaja Maria Kaisa Aula.

Uudet toimintaympäristöt, uudenlainen johtaminen, uusi vaikuttavuus Helsingissä 20.3.

LAPE-akatemian starttitilaisuus pidetään Helsingissä 20.3. otsikolla ”Uudet toimintaympäristöt, uudenlainen johtaminen, uusi vaikuttavuus”.  Mukana ovat julkisen johtamisen huippunimet.

Starttitilaisuutta on mahdollisuus seurata verkossa suorana lähetyksenä tai myöhemmin tallenteena: http://videonet.fi/stm/20190320/

LAPE-akatemiassa pysyt tulevaisuuden tahdissa

Tämän jälkeen valmennus jatkuu maakuntakohtaisesti kolmella tilaisuudella, joissa pureudutaan oman maakunnan alueen yhteistyöhön: sen rakenteisiin, toimintamalleihin ja palvelujen yhdyspintoihin. Osallistujat voivat vaikuttaa siihen, miten oman maakunnan alueella sivistystoimen ja soten yhteistyön rakenteet, prosessit ja toimintamallit kehittyvät.

Akatemiaan kutsutaan mukaan kuntien ja kuntayhtymien sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen johtavat viranhaltijat ja päättäjät, maakuntavalmistelijat sekä järjestöjen ja seurakuntien johto.

– Toimintaympäristö on nyt nopeassa muutoksessa.  LAPE-akatemia on tarpeellinen ja hyödyllinen siitä riippumatta, mitä eduskunta päättää maakunta ja sote- uudistuksesta. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut on saatava joka tapauksessa vastaamaan mahdollisimman hyvin ihmisten tarpeisiin sekä tukemaan lasten oppimisen ja hyvinvoinnin yhdenvertaisuutta toteavat kunta-agentti Mikko Tiirikainen ja lape-muutosagentti Eija Ala-Toppari-Peltola

–  Korjaavien palveluiden kustannusten kasvun hillintä edellyttää varhaisen tuen vahvistumista ja vahvempaa yhteistyötä yli erilaisten rajojen.  Johtamisen on tärkeä perustua tutkimukseen, tietoon sekä lapsen oikeuksien yhteiseen eettiseen perustaan täydentää lape-muutosagentti Eija Ala-Toppari-Peltola.

Etelä-Pohjanmaalla painopisteinä on erityisesti matalan kynnyksen perhekeskuspalvelujen vahvistaminen ja toimijoiden välisen yhteistyön tiivistäminen

LAPE-akatemiassa juurrutetaan myös kunkin maakunnan alueella kahden viime vuoden aikana tehtyä LAPE-kehittämistyötä. Etelä-Pohjanmaan lape-kehittämistyön painopisteenä oli maakunnallisen perhekeskustoimintamallin luominen ja siihen liittyvä alueellinen kehittämistyö yhdeksällä alueella. Perhekeskustoiminnan sisältöjä kehitettiin mm. lasten ja perheiden palveluiden sektorirajat ylittävillä menetelmäkoulutuksilla, joihin kuuluivat Lapset puheeksi-menetelmä sekä Ihmeelliset vuodet ryhmänhallintamenetelmä ja vanhemmuusryhmät. Erityispalveluissa vahvistettiin sektorirajat ylittävää yhteistyötä ja käynnistettiin lastensuojelutyön uudistamista pilotoimalla lastensuojelun systeemistä toimintamallia. Toimintakulttuurin muutos kokonaisuus käsitti mm. kouluttautumista perheystävällinen työpaikka toimintamalliin ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toteuttaman pilotin. Osana ”tomutusta” laadittiin myös maakunnallinen mallinnus lapsivaikutusten arviointiin. Lisää hankkeen tuloksista http://uusiep.fi/tutustu/hankkeet/#loppuraportti

LAPE-akatemian järjestelyistä vastaavat yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö. Maakuntakohtaisista tilaisuuksista vastaavat kunkin maakunnan omat LAPE-muutosagentit yhteistyössä kunta-agenttien kanssa.

 

Lisätietoa 

Etelä-Pohjanmaan lape-muutosagentti Eija Ala-Toppari-Peltola, sähköposti eija.ala-toppari-peltola@seinajoki.fi, puh. 044 425 5415

Kunta-agentti Mikko Tiirikainen, sähköposti mikko.tiirikainen@tampere.fi.  puh. 040 8063533

Hankejohtaja Maria Kaisa Aula, Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE), mariakaisa.aula@stm.fi, p. 0295 163 658  www.stm.fi/lapeakatemia