Ajankohtaista

Lastensuojelu kokeilee uutta työtapaa Etelä-Pohjanmaalla

Lastensuojelu on siirtymässä systeemiseen työtapaan yhteistyössä koko Etelä-Pohjanmaalla. Lastensuojelun systeemistä mallia tuo Suomeen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Siinä keskitytään lapsen ja perheen vahvuuksien ja voimavarojen vahvistamiseen ja lapsen arjen ymmärtämiseen ongelmakeskeisyyden sijaan. Lastensuojelun asiakasta ja hänen ympäristöään ajatellaan kokonaisuutena: lapsi, perhe, läheisverkosto, muut palvelut, elinolosuhteet sekä näiden tekijöiden väliset vaikutussuhteet vaikuttavat kaikki toisiinsa.

Työtapaan on koulutettu mm. lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalipalveluiden työntekijöitä, johtoa, perheterapeutteja ja perhetyöntekijöitä vuodesta 2017 alkaen. Vuoden 2019 lopussa koulutettuja on yli 140. Systeemistä lähestymistavan osaamista on tarkoitus varmistaa perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille laajemminkin. Esimerkiksi syksyllä 2019 Seinäjoen sijaishuollon koulutukseen osallistuu myös Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä lasten ja nuorisopsykiatrian ammattilaisia.

Näin mittavaa lastensuojelun uudistamista ei ole aikaisemmin tehty, ja sen vuoksi vaaditaan useiden vuosien työ uudistuksen läpiviemiseen sekä työntekijöiden, johdon, yhteistyökumppaneiden että poliittisen päätöksenteon tasolla.

Lue lisää Etelä-Pohjanmaan lastensuojelun kehittämisestä »