Ajankohtaista

Maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaiskatsaus

Maakuntahallitus sai kokouksessaan 1812.2017 tilannekatsauksen maakunta- ja sote-uudistuksen etenemisestä.

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun keskeisesti liittyvän valinnanvapauslakiluonnoksen lausuntokierros päättyi 15.12.2017.

Etelä-Pohjanmaalla ei ole vielä tehty lopullista ratkaisua uuden maakunnan tukipalvelujen toteuttamistavasta. Vaihtoehtoina ovat oman palvelukeskuksen perustaminen ja toimiminen yhdessä kumppanin kanssa. Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden osalta ovat parhaillaan menossa tietopyynnöt ja valmistelussa laskelmat eri vaihtoehdoista, joiden avulla haetaan lisäinformaatiota jatkovalmistelun ja päätöksenteon tueksi siihen, tuotettaisiinko palvelut yhdessä kumppanin kanssa joko liittymällä jonkin nykyisen palvelukeskuksen asiakkaaksi tai perustamalla yhdessä kumppanin kanssa Etelä-Pohjanmaalle oma yhtiö.

Maakunnalle siirtyvien sopimusten riskinarviointiprojektin tavoitteena on käydä läpi uudelle maakunnalle siirtyvät sopimukset sekä arvioida toimet, joita sopimusten mahdollinen siirto edellyttää sekä arvioida näihin sisältyvät oikeudelliset ja taloudelliset riskit. Samalla projektissa valmistuvat kilpailutusasiakirjamallit. Maakuntaan siirtyviä sopimuksia on yli 3 500 kappaletta. Projektin yhtenä pyrkimyksenä on kerätä maakuntaan siirtyville organisaatioille organisaatiokohtaiset listat maakunnalle siirtyvistä sopimuksista.

Maakunnan tulevan palvelurakenteen uudistamisesta on lähtenyt liikkeelle oma selvityksensä. Se on olennainen apuväline maakunnan toiminnan organisoinnin suunnitteluun pidemmällä aikavälillä. Selvitys tukee myös maakuntastrategian ja palvelustrategian valmistelua.

Maakuntapalveluiden osalta käynnistynyt kuntien ja maakunnan elinkeinoasioiden yhteistyötä koskeva kehittäminen jatkuu. Maakuntastrategian ja palvelustrategiakokonaisuuden valmistelua viedään eteenpäin työpajatyöskentelyllä, jossa määritellään visio, strategiset tavoitteet ja painopisteet sekä mittarit.

Maakuntakonsernirakennetta on niin ikään viety eteenpäin. Kokonaisuuteen kuuluvat ns. maakuntajärjestäjän rakenne, palvelualueet ja niiden sisällöt. Ensi vuoden puolella luottamushenkilöiden keskusteltavaksi tulee uuden maakunnan ohjaus- ja johtamisjärjestelmä.

Maakuntatalouden ohjauksen ja rahoituksen simulointityö on valtakunnallisesti käynnissä useilla hallinnonaloilla. Yksi simuloitava kokonaisuus liittyy aluekehittämiskeskusteluun, joka on uusi valtion ja maakuntien yhteistyön elementti maakuntahallintoon siirryttäessä.

Monissa asioissa maakunnan täytyy sopia myös maakuntarajat ylittävästä yhteistyöstä. Sote-asioissa Etelä-Pohjanmaan yhteistyöalueeseen kuuluvat Kanta-Häme ja Pirkanmaa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja kolmen pohjalaismaakunnan yhteiskokouksessa on keskusteltu maankäyttö-, luonnonvara- ja liikennetehtävien valmistelun suuntaviivoista. Liikenteen ja tienpidon osalta jatkotyön pohjana on valmisteilla oleva maantielaki. Sen mukaan maakunnat ovat toimivaltaisia liikenneviranomaisia, mutta tienpidon tehtävät tulee organisoida enintään yhdeksään yhteistyöalueeseen.

Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on päättänyt esittää SOTEMAKU-johtoryhmälle, että osana sote- ja maakuntauudistuksen kokonaisvalmistelua tehtäisiin selvitys Etelä-Pohjanmaan alueella toimivan työterveyshuoltoyhtiön perustamisen tarpeellisuudesta ja kannattavuudesta.

Maakuntahallitus päätti lisäksi, että Etelä-Pohjanmaan liitto hakee sosiaali- ja terveysministeriön avaamaa maakunnallisen sote-koordinaattorin valtionavustusta.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123.

Lue maakuntahallituksen kokoustiedote 18.12.2017 kokonaisuudessaan »

Tilaa Etelä-Pohjanmaan liiton uutiskirje sähköpostiisi »