Ajankohtaista

Maakunta- ja sote-uudistuksessa on edistetty etenkin osallisuutta

Ajankohtaiskatsaus maakuntahallitukselle 19.2.2018:

Valtakunnallisessa valmistelussa merkittävin uutinen edellisen maakuntahallituksen kokouksen jälkeen on tammikuussa tehty hallituksen reformiministerityöryhmän päätös, että hallituksen esityksestä poistetaan Hetli Oy:tä koskeva sääntely ja yhtiö lakkautetaan. Hetli Oy:n oli tarkoitus vastata tulevien maakuntien palkka-, henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävistä. Päätös ei tällä tietoa vaikuta maakunta- ja sote-uudistukseen sisältyvien muiden palvelukeskusten asemaan. Maakuntien tilakeskus Oy vastaa tulevien maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnon palveluista ja Vimana Oy tieto- ja viestintäteknisistä palveluista. Hetli Oy:stä luopuminen vaikuttaa Etelä-Pohjanmaan uuden maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden (TAHE) järjestämistä koskeviin selvityksiin ja päätöksiin, sillä nämä palvelut on nyt mahdollista tuottaa myös itse osana konsernipalveluja.

Sosiaali- ja terveysministeriö on toimittanut valinnanvapauslakiesityksen luonnoksen lainsäädännön arviointineuvostolle. Valinnanvapauslain luonnokseen on tehty muutokset, joista hallitus sopi ennen joulua. Nämä koskevat asiakassetelin käyttöä erikoissairaanhoidossa ja tulevien sote-keskusten palveluvalikoimaa. Lisäksi lakiluonnoksessa on lausuntokierroksen perusteella täsmennetty mm. asiakassuunnitelman roolia, Kelan tiedonsaantivaltuuksia ja tuottajien korvausperusteita.

Maakunta ja sote-udistuksen lakipaketteja viimeistellään parhaillaan, ja tämänhetkisen tiedon mukaan lait annetaan eduskuntakäsittelyyn 8.3.2018. Tavoitteena on vahvistaa uudistusta koskevat lait eduskunnan kevätistuntokauden 2018 aikana.

Maakunnallisessa valmistelussa on viety eteenpäin osallisuuteen liittyviä teemoja. Etelä-Pohjanmaalla ollaan tämän kevään aikana käynnistämässä ennakoivasti maakunnallisten osallisuutta vahvistavien toimielinten työtä. Etelä-Pohjanmaan kuntien (ml. Isokyrö) nuorisovaltuustojen jäsenille ja ohjaajille on järjestetty kaksi tapaamista. Muiden osallisuutta vahvistavien uuden maakunnan toimielinten eli vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston valmistelevat kokoukset pidetään kevättalven aikana.

Maakuntien yleiseen esivalmisteluun tarkoitettua valtion avustusta koskeva hakemus on toimitettu valtiovarainministeriölle ohjeiden mukaisesti tammikuun lopussa. Etelä-Pohjanmaalle on myönnetty rahoitusta tämän vuoden esivalmisteluun noin 570 000 euroa. Maakuntien liitot voivat käyttää viime vuonna myönnettyä esivalmisteluavustusta myös vuonna 2018 esivalmisteluvaiheen päättymiseen saakka. Tässä vaiheessa on arvioitu, että esivalmisteluvaihe päättyy 31.5.2018, jolloin väliaikainen valmistelutoimielin eli VATE aloittaa virallisesti toimintansa.

Lisätietoja: valmistelujohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123.

Lue maakuntahallituksen kokoustiedote 19.2.2018 kokonaisuudessaan »