Ajankohtaista

Perhekeskus kokoaa yhteen lapsiperheiden palvelut

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kootaan yhteen, jotta perheet saavat tarvitsemansa avun nopeasti ja sujuvasti. Tavoitteena ovat yhdenvertaiset palvelut ja hyvinvoiva perhe.

– Perhekeskus on ratkaisu hajallaan oleviin lasten, nuorten ja perheiden palveluihin, kertovat LAPE-hankkeen (lapsi- ja perhepalvelut) hanketyöntekijät Emmi Tietäväinen ja Anu Leinonen.

Perhekeskus on verkosto, johon kuuluvat lapsiperheiden tarvitsemat palvelut. Palvelut pyritään kokoamaan samaan rakennukseen, mutta palvelut voivat sijaita myös eri toimipisteissä.

Perhekeskuksen verkostoon kuuluvat lasten ja perheiden julkiset sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan palvelut. Näitä ovat esimerkiksi äitiys- ja lastenneuvola, varhaiskasvatus, koulu, opiskeluhuolto, puhe- ja toimintaterapia, lääkäri- ja psykologipalvelut, lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö sekä sosiaalityö. Järjestöjen ja seurakuntien toiminta ja palvelut täydentävät toimintaa.

 

Anu Leinosen ja Emmi Tietäväisen takana on eskariryhmän piirroksia unelmien perhekeskuksesta.

 

Perhekeskus kuuluu kaikille

Perhekeskuksella on kohtaamispaikkoja, joissa voi viettää aikaa perheenä sekä yhdessä toisten lasten ja vanhempien kanssa. Kohtaamispaikoissa kokoontuu esimerkiksi perhekahviloita tai lapsi- ja perhekerhoja. Lisäksi tarjolla on tietoa ja neuvontaa perheille annettavasta tuesta ja palveluista.

– Perhekeskus on tarkoitettu kaikille lapsiperheille, toteaa Leinonen.

Perhe ja ammattilaiset yhdessä

– Kun perhe tarvitsee apua arkeensa, yhteydenotto perhekeskukseen riittää. Tuen ja avun tarve arvioidaan yhdessä perheen kanssa ja perhe ohjataan perhekeskuksen verkostossa oikean avun äärelle, Tietäväinen kuvailee.

Palvelut sovitetaan yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi niin, että varmistetaan koko perheen tuen saanti. Jos perhe tarvitsee useita palveluita samanaikaisesti, perheelle voidaan nimetä oma työntekijä, joka vastaa palvelukokonaisuudesta. Työntekijä voi olla esimerkiksi neuvolan tai koulun terveydenhoitaja, joka on perheelle entuudestaan tuttu ja tukee perhettä pitkäjänteisesti.

Takana ammattilaisten ja asiakkaiden yhteistyö

Perhekeskuksen toiminnan tekee mahdolliseksi ammattilaisten sitoutuminen yhteistyöhön, aktiivinen verkostoituminen sekä toisten työn tunteminen ja arvostaminen. Perhekeskuksia on kehitetty Etelä-Pohjanmaalla yhdessä: mukana on ollut yli 400 ammattilaista eri palveluista sekä asiakkaita, kokemusasiantuntijoita ja asiakasraateja.

– Kyseessä on ennen kaikkea toimintakulttuurin muutos, selventää Tietäväinen.

Etelä-Pohjanmaalla perhekeskukset tarjoavat palveluja kahdeksalla alueella: Seinäjoella, JIK ky:ssä, Suupohjassa, Isossakyrössä, Lapualla, Kaksineuvoisessa, Järvi-Pohjanmaalla ja KuusSoTessa. Vaikka perhekeskusten toiminta on alueilla eri vaiheessa, suunta on kaikilla sama – perhekeskusten kehittämistä jatketaan edelleen.

– Myös sinä voit olla mukana kehittämisessä kertomalla mielipiteesi tai ehdotuksesi lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämiseksi, innostavat hanketyöntekijät.

Teksti ja kuva: Miska Kaihlamäki

Tutustu perhekeskukseen!