Ajankohtaista

Perheystävällinen työpaikka – työn ja muun elämän yhteensovittaminen

Yrityksen tai organisaation tärkein voimavara on henkilöstö. Kun työntekijät voivat hyvin, myös yritys voi paremmin. Perheystävällinen työpaikka ajaa kaikkien etua. Tämä huomioidaan myös tulevassa Etelä-Pohjanmaan maakunnassa.

– Perheystävällisellä työpaikalla huomioidaan erilaiset elämäntilanteet, jotta työ ja muu elämä voivat olla tasapainossa, kertoo Etelä-Pohjanmaan LAPE-hankkeen (lapsi- ja perhepalvelut) hankekoordinaattori Satu Mäki-Fossi.

Työpaikan joustavat käytännöt ja kulttuuri parantavat jaksamista, tukevat työntekijän työkykyä, sitouttavat työntekijöitä pitkäaikaisiin työsuhteisiin, vähentävät sairauspoissaoloja sekä lisäävät työtehoa ja tuottavuutta.

– Perheystävällinen, avoin ja joustava työkulttuuri voi olla työpaikan vetovoimatekijä, kuvailee Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstöhallinnon vastuuvalmistelija Kaija Metsänranta.

Tämä tukee perheellisten lisäksi myös muun henkilöstön hyvinvointia – kyse on siis kaikkia hyödyttävästä tasa-arvokysymyksestä.

Perheystävällisyydessä on kyse sekä asenteista että teoista, joilla mahdollistetaan arjen sujuvuus. Käytännön toimia voivat olla esim. toivotun osa-aikaisen työn tekemisen mahdollisuudet, lyhennetty tai joustava työaika, erilaiset työhön ja työaikoihin liittyvät järjestelyt, kuten työvuorojen sopiminen, etätyöt, perhevapaiden mahdollisuus ja palaaminen sujuvasti vapaalta takaisin töihin.

EPSHP:n perheystävällistä työpaikkaa kehittävät painottavat, että perheystävällisyyden istuttaminen organisaatioon on matka. THL:n Katja Sankalahti haastattelee henkilöstöjohtaja Kari Jokista EPSHP:stä.

Perheystävällinen työpaikka Etelä-Pohjanmaalla

Perheystävällinen työpaikka -ohjelmaa on Etelä-Pohjanmaalla jalkauttanut Etelä-Pohjanmaan LAPE-hanke, ja mukana on sekä julkisia että yksityisiä toimijoita. Tässä työssä hyödynnetään Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kokemuksia, jossa Perheystävällinen työpaikka -ohjelma on aloitettu jo vuosi sitten Väestöliiton ja WeALL-tutkimushankkeen tukemana. Lisäksi Työterveyslaitos on kouluttanut tulevaan maakuntaan Perheystävällinen työpaikka -esimiesvalmentajia toimintamallin jatkumon varmistamiseksi.

– Yhteinen työ luo pohjaa myös tulevalle Etelä-Pohjanmaan maakunnalle, jossa Perheystävällinen työpaikka -käytäntö tulee olemaan osa henkilöstöpolitiikkaa, toteaa Metsänranta.

 

Teksti: Miska Kaihlamäki
Kuva: Jaana Vastamäki, STM

 

Tutustu Perheystävälliseen työpaikkaan!