Ajankohtaista

Sosiaalityöntekijät ja perhepsykoterapeutit: kysely systeemisen lastensuojelun kouluttajakoulutuksesta kiinnostuneille

Kysely systeemisen lastensuojelun kouluttajakoulutuksesta kiinnostuneille sosiaalityöntekijöille ja perhepsykoterapeuteille

Välitäthän tietoa organisaatiossasi eteenpäin, että kysely tavoittaisi sekä sosiaalityöntekijöitä että esim. perheneuvoloissa ja terveydenhuollossa työskenteleviä perhepsykoterapeutin koulutuksen omaavia.

Linkki kyselyyn »

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kouluttaa vuonna 2019 lisää systeeminen lastensuojelu -toimintamallin kouluttajia. Etelä-Pohjanmaan maakunnassa systeemisen lastensuojelun juurruttamiseen ja levittämiseen ovat sitoutuneet kaikki 18 kuntaa. Vuoden 2018 loppuun mennessä koulutettuja sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, perhetyöntekijöitä, terapeutteja ja esimiehiä on yhteensä 70. Maakunnassa on tällä hetkellä viisi (5) koulutettua kouluttajaa.

Mallin pysyvyyden turvaamiseksi Etelä-Pohjanmaa haluaa vahvistaa kouluttajaresurssia. Etelä-Pohjanmaalla tarve on kahdelle (2) sosiaalityöntekijätaustaiselle ja kahdelle (2) perhepsykoterapeuttitaustaiselle kouluttajalle. Kouluttajien tulee työskennellä maakuntaan siirtyvissä organisaatioissa. Koulutukset toteutetaan sosiaalityöntekijä-perhepsykoterapeutti-kouluttajaparina.

Kouluttajakoulutukseen valittujen tulee THL:n ohjeen mukaan sitoutua kahden (2) koulutuksen toteuttamiseen vuoden sisällä. Toinen koulutus ei tarvitse olla saatettu loppuun vuoden kuluessa, vaan riittää, että se on käynnistynyt.  Myöhemmin tarve kouluttajapanokselle on n. 1/krt vuosi. Tiimeille suunnattu koulutus on kestoltaan 2 pv + 2 pv + 2 pv sekä kolme koulutuksellista konsultaatiotapaamista.

Kyselyn vastausaika on perjantaihin 1.2.2019 mennessä.  Valinnat koulutukseen osallistuvista tehdään Etelä-Pohjanmaan maakunnan sosiaalihuollon esimiesten työryhmässä. Kouluttajakoulutuksesta kiinnostuneille ilmoitetaan helmikuun loppuun 2019 mennessä valinnasta. Kouluttajat kouluttavat maakunnan alueella lastensuojeluorganisaatioiden tiimejä työn ohella eikä siitä makseta erillistä korvausta. Lähettävä organisaatio kustantaa koulutukseen osallistuvan matka-, majoitus- ja päivärahakustannukset.

Systeemisen mallin kouluttajakoulutus, ryhmä I
I moduuli 19.-20.3.
II moduuli 14.-15.5.
III moduuli 3.-4.9.

Systeemisen mallin kouluttajakoulutus, ryhmä II
I moduuli 26.-27.3. Huom! aika muuttunut ennakkotiedoista.
II moduuli 21.-22.5.
III moduuli 17.-18.9.

Lisätiedot hankekoordinaattori Satu Mäki-Fossi satu.maki-fossi(a)seinajoki.fi, 044 4255 606
Systeemisen lastensuojelun kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla -koonti »