Ajankohtaista

Sote-kiihdyttämöstä yhteistyön voimaa

Etelä-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla käynnistyi marraskuussa 2018 sosiaali- ja terveydenhuollon alalla toimiville yrityksille ja järjestöille suunnattu sote-kiihdyttämö. Kiihdyttämön tehovalmennuksen aikana osallistujat ovat saaneet ajantasaista tietoa uudistuvasta sote-toimintaympäristöstä ja uusilla markkinoilla tarvittavasta osaamisesta sekä päässseet terävöittämään liiketoimintaosaamistaan mentorin kanssa.

Seinäjoella järjestettiin 24.1.2019 Kiihdyttömän yhdeksäs työpajamuotoinen lähipäivä, ja koolla oli alan yrityksiä ja järjestöjä sekä Pirkanmaalta että Etelä-Pohjanmaalta. Päivän teemana oli brändäys ja digitaalinen markkinointi.

Kivipuro ry:n toiminnanjohtaja Hanna Lähelmä, Buusti ry:n toiminnanjohtaja Mari Heroja-Anttila ja FOKUS-hankkeen projektipäällikkö Anu Tikkala odottivat Kiihdyttämön valmennuksilta erityisesti syventävää tietoa sote-uudistuksen valmistelusta sekä verkostoitumismahdollisuuksia.

− Meille on hyvin tärkeää ajankohtaisen tiedon saaminen, eli mihin kenttä on menossa ja miten me yhdistystoimijat pysymme murroksessa mukana. Se, että nimenomaan paikalliset sote-uudistuksen valmistelijat ovat olleet Kiihdyttämöissä mukana, on ollut hyvä, Heroja-Anttila sanoo.

 

Kuvassa vasemmalta: Hanna Lähelmä, Mari Heroja-Anttila ja Anu Tikkala.

 

− Valmennus on ehdottomasti antanut meille vahvistusta siitä, mihin suuntaan oman organisaation kehittämistä kannattaa viedä ja mihin laittaa paukkuja. Olemme saaneet faktatietoa muun muassa asiakassetelistä ja hebu-mallista − mikä on erittäin tärkeää, jotta osaamme valmistautua muutoksiin oikein, Lähelmä tarkentaa.

Osallistujat antavat suurta arvoa myös verkostoitumismahdollisuudelle. Kiihdyttämön toiminnassa yhdessä on oltu intensiivisesti ja samalla löydetty yhteiset intressit muiden toimijoiden kanssa kanssa. Kolmikko toteaakin, että jos kaikkea ei voi tehdä yksin, kannattaa mennä porukkaan.

− On ollut rikkaus huomata, missä voidaan hyötyä ja oppia toinen toisiltamme. Tätä jatketaan tulevaisuudessakin – aika näyttää, mitä kaikkea se tuo tullessaan, sanoo Heroja-Anttila.

 

Sitra: ”On tärkeää, että pk-palveluntuottajia kuullaan ja heitä kannustetaan kehittämään liiketoimintaansa, vaikka kaikkea tietoa tulevista muutoksista ei olisikaan. Toimintaympäristö muuttuu joka tapauksessa, ja kiihdyttämö pyrkii vahvistamaan palveluntuottajien muutoskyvykkyyttä monin eri tavoin.”

 

Sote-tuotannon vastuuvalmistelija Tanja Penninkangas korostaa, että myös maakuntavalmistelu on hyötynyt tiiviistä yhteistyöstä. Valmistelussa on tärkeää tuntea palveluntuottajien ajatukset ja tarpeet sekä minkälaista toimintaa heillä on.

− Yhteistyössä palveluntuottajien, järjestöjen ja kuntien kanssa saamme rakennettua paremmat palvelut asiakkaillemme, Penninkangas huomauttaa.

Valmennukselle väläytellään myös jatkoa. TEM, Sitra ja maakuntauudistusvalmistelu ovat jo pohtineet, miten Soteuttamossa ja Kiihdyttämössä tehtyä työtä voitaisiin viedä eteenpäin.

 

Teksti: Hanne Rantala
Kuvat: Hanne Rantala, Tanja Penninkangas

 

 Kiihdyttämö

  • Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja Sitra ovat toteuttaneet yhteistyössä kahden maakuntakonsortion, Pirkanmaa−Etelä-Pohjanmaa ja Kymenlaakso−Etelä-Karjala, kanssa sote-alan pienille ja keskisuurille palveluntuottajille suunnattuja yrityskiihdyttämöitä syksyllä 2018 ja alkuvuodesta 2019.
  • Kiihdyttämöjen avulla pilotoidaan, miten sote-alan pk-yritysten ja palveluja tuottavien järjestöjen kilpailu- ja muutoskykyä voidaan kehittää vastaamaan toimialaa ravistelevia haasteita ja yhtäältä tarttua avautuviin mahdollisuuksiin.
  • Kiihdyttämön tarve, alustava sisältö ja tavoitteet pohjautuvat keväällä 2018 julkaistuun Pienten ja keskisuurten yritysten liiketoimintaedellytykset sosiaali- ja terveysalalla-selvitykseen. Linkki selvitykseen löytyy täältä.