Ajankohtaista

Terveyskeskukset aloittivat yhteisen matkan

Etelä-Pohjanmaan terveyskeskukset ovat kehittäneet toimintaansa viimeisen puolen vuoden ajan Terveyskeskusten kilpailukyky -valmennusohjelmassa. Valmennusohjelman ensimmäisen vaiheen päättyessä ehdittiin pysähtyä arvioimaan tähänastisia tuloksia.

Yhteistyö, verkosto, vertaistuki – nämä sanat toistuvat, kun valmennustyöskentelyyn osallistuneet kertovat kokemuksistaan.

− Hanke toi terveyskeskustoiminnan ammattilaiset työskentelemään ainulaatuisella tavalla yhdessä; mukana on ollut niin hoitajia, lääkäreitä kuin hallinnossa työskenteleviäkin, sanoo Kurikan terveyskeskuksen ylilääkäri Jouni Parkkonen.

Suupohjan LLKY:n hoitotyön johtaja Tarja Toivonen iloitsee siitä, että valmennus kokosi eteläpohjalaiset terveyskeskukset tiiviiseen ja ennen kaikkea aitoon yhteistyöhön.

− Erityisesti hienoa oli se, että työskentelyssä oli mukana laajasti terveyskeskusten henkilökuntaa eikä vain johtoa, Toivonen tarkentaa.

Valmennukseen osallistuneet ovat huomanneet, että verkostossa on voimaa. Yhdessä on avoimesti jaettu ongelmia ja keinoja niiden ratkaisemiseksi sekä pohdittu yhteisiä pelisääntöjä. Mukana olleet kiittelevät positiivisen me-hengen syntymisestä.

Kurikan terveyskeskuksen ylilääkäri Jouni Parkkonen on huomannut, että terveyskeskusten ongelmat ovat yhteisiä. Hänen mielestään monia asioita on nyt mahdollista edistää yhtenä rintamana.

Opit käytäntöön seuraavassa vaiheessa

Parkkonen myöntää, että valmennuksen oppien jalkauttamisessa kiireisessä arjessa on haasteita.

− Asioita viedään kuitenkin koko ajan eteenpäin. Uskon, että nämä opit saadaan vietyä seuraavassa vaiheessa kentälle.

Samaa mieltä on Suupohjan LLKY:n vastaava sairaanhoitaja Susanna Alhainen

− Hanke antoi hyvät lähtökohdat kehittämiselle, mutta jalkauttaminen vaatii vielä työtä. Sen vuoksi on tärkeää, että valmennustyötä jatketaan, Alhainen toteaa.

Asiakaslähtöisyydestä arkipäivää

Vaikka sote-uudistus valtakunnan tasolla kaatui, hanke antoi paljon ajatuksia jatkoon. Terveyskeskuksissa on pikku hiljaa saatu vietyä viestiä eteenpäin esimerkiksi brändäyksen ja asiakastyytyväisyyden tärkeydestä

− Voisi muotoilla, että valmennuksen myötä on tullut silmää asiakastyytyväisyydelle. Palautetta seurataan paljon tiiviimmin, Parkkonen sanoo.

Susanna Alhaisen mukaan asiakaslähtöisyydestä onkin tullut osa terveyskeskuksen arkipäivää.

− Hankkeessa mukana olleet sanovat, että silmät ovat nyt auenneet. Asiakaslähtöisyys ja asiakasystävällisyys ovat tulleet käyttöön arkikieleen sekä kehittämistyön lähtökohdaksi, Alhainen kuvailee.

Suupohjan LLKY:n vastaava sairaanhoitaja Susanna Alhainen (vas.) ja hoitotyön johtaja Tarja Toivonen toteavat, että valmennuksen ensimmäinen vaihe on ollut hyvä lähtölaukaus yhteiselle kehittämistyölle.

Kehittämistoimet koituvat asiakkaan hyväksi

Oli valtakunnallisen sote-uudistuksen suhteen tilanne mikä tahansa, ei kilpailukyvyn parantamista saa kuitenkaan unohtaa.

− Muut toimijat eivät häviä kentältä mihinkään. Lisäksi kehittämistyössä on kyse lopulta aina myös laadun parantamisesta, Tarja Toivonen korostaa.

Brändäyksen ja terveyskeskusten imagon kirkastamisen toivotaan tukevan myös osaavan työvoiman saamista.

− Rekrytointiongelmat ovat meille yhteinen haaste. Houkuttelevuutta täytyisi lisätä, jotta saisimme osaavaa työvoimaa erityisesti maakunnan ulkopuolelta, sanoo Toivonen.

Valmennusohjelma saamassa jatkoa

Terveyskeskusten yhteinen matka ei ole vielä päättymässä, vaan ensimmäisen vaiheen päättyminen toi osallistujat vasta välipysäkille. Mukana olevien organisaatioiden edustajat ovat sopineet valmennusohjelman jatkamisesta siten, että valmennusohjelman toinen vaihe toteutetaan 1.4.−31.12.2019.

Kehittäminen kohdennetaan edelleen terveyskeskusten vastaanottotoimintaan. Valmennusohjelman toisen vaiheen toteuttamiseksi haetaan taloudellista avustusta Sitralta, ja hanketta lähtee hallinnoimaan Seinäjoen kaupunki.­­

 

Teksti ja kuvat: Hanne Rantala