Ajankohtaista

THL:n uusi Finsote-tutkimus kerää tietoa sote-palveluista ja väestön hyvinvoinnista myös Etelä-Pohjanmaalla

Kohtaavatko sote-palvelut ja asiakkaiden tarpeet? Pitäisikö maksuja porrastaa? Auttavatko läheiset, kun apua tarvitaan arjessa?

THL käynnistää laajan kansallisen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen, jolla seurataan väestön hyvinvoinnissa ja terveydessä tapahtuneita muutoksia sekä väestön näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalveluista.

Tutkimuksella tuotetaan tietoa, jonka avulla päätöksentekijät osaavat kohdistaa palveluja sinne, missä tarve on suurin. ”Maakunnat voivat seurata oman alueensa asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia pitkäjänteisesti ja myös verrata tilannetta muihin”, sanoo THL:n johtava asiantuntija Anu Muuri.

FinSote-tutkimukseen kutsutaan noin 60 000 suomalaista syksyn 2017 aikana. Kysely lähetetään kirjeitse satunnaisotannalla valikoituneille yli 20-vuotiaille henkilöille. Muut halukkaat eivät voi vastata kyselyyn.

Tutkimuslomake sisältää lähes 100 kysymystä, muun muassa:

  • Pystytkö kävelemään puoli kilometriä levähtämättä?
  • Miten tärkeänä pidät terveysaseman sijaintia?
  • Pitäisikö asiakasmaksuja porrastaa tulojen mukaan?
  • Etsitkö netistä tietoa sairauksista ja pidätkö tietoja hyödyllisinä?
  • Onko asuinalueellasi riittävästi harrastus- ja osallistumismahdollisuuksia?
  • Onko asuinalueesi turvallinen?

”Tällaista tietoa ei ole mahdollista kerätä muulla tavalla kuin kysymällä ihmisiltä suoraan. Toivomme, että tutkimukseen valikoituneet osallistuvat, sillä otostutkimuksessa yhtäkään vastaajaa ei voi korvata toisella. Jokainen vastaus on meille arvokas”, toteaa FinSote-tutkimuksesta vastaava tutkija Oona Pentala-Nikulainen.

Tutkimuksen tulokset julkaistaan THL:n verkkosivuilla. Tuloksista ei voi tunnistaa yksittäistä vastaajaa.

Lisätietoja:
www.thl.fi/finsote

Lue uutinen THL:n sivuilta >>