Ajankohtaista

Uuden maakunnan vaikuttamistoimielimet aloittavat toimintansa

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus päätti 23.4.2018 järjestetyssä kokouksessaan perustaa maakunnallisen nuorisovaltuuston, maakunnallisen vanhusneuvoston sekä maakunnallisen vammaisneuvoston. Kesäkuussa toimintansa aloittavat maakunnalliset vaikuttamistoimielimet voivat päättää itse kokoonpanostaan yhteisesti sovittujen periaatteiden pohjalta.

Maakunnallisen nuorisovaltuuston ensimmäinen toimikausi on 1.6.2018–1.6.2019. Jatkossa maakunnallinen nuorisovaltuusto toimii lukuvuosittain. Jokaisen Etelä-Pohjanmaan kunnan (ml. Isokyrö) nuorisovaltuusto voi nimittää maakunnalliseen nuorisovaltuustoon kaksi jäsentä ja yhden varajäsenen. Jäsenten ja varajäsenen tulee olla valintahetkellä kunnan nuorisovaltuuston jäseniä ja iältään 13–20-vuotiaita. Maakunnalliselle nuorisovaltuustolle valitaan puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. Kaikkien puheenjohtajiston jäsenten tulee olla eri kuntien nuorisovaltuustoista.

Maakunnallisen vanhusneuvoston toimikausi alkaa 1.6.2018 ja se kestää siihen saakka, kunnes 1.1.2019 toimintansa aloittava maakuntavaltuusto valitsee uuden vanhusneuvoston. Jokaisen Etelä-Pohjanmaan kunnan (ml. Isokyrö) vanhusneuvosto voi nimittää maakunnalliseen vanhusneuvostoon yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Jäsenen ja varajäsenen tulee olla valintahetkellä kunnan vanhusneuvoston jäseniä. Maakunnalliselle vanhusneuvostolle valitaan puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajiston toimikausi on kaksi vuotta.

Maakunnallisen vammaisneuvoston toimikausi alkaa niin ikään 1.6.2018 ja se kestää siihen saakka, kunnes maakuntavaltuusto valitsee uuden vammaisneuvoston. Jokaisen Etelä-Pohjanmaan kunnan (ml. Isokyrö) vammaisneuvosto voi nimittää maakunnalliseen vammaisneuvostoon yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Jäsenen ja varajäsenen tulee olla valintahetkellä kunnan vammaisneuvoston jäseniä. Maakunnalliselle vammaisneuvostolle valitaan puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajiston toimikausi on kaksi vuotta.

Maakuntalakiluonnoksessa on kuntalain tapaan oma lukunsa asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamisoikeuksista. Maakunnan tulee edistää asukkaiden mahdollisuuksia ja oikeuksia vaikuttaa ja osallistua maakunnan toimintaan. Maakunnan asukkaiden osallisuus tulee olla osa maakunnan päätöksentekoa ja palveluiden suunnittelua. Lisäksi maakunnan tulee edistää asukkaiden osallisuutta palveluissa siten kuin erityislainsäädännössä siitä säädetään. Maakuntalakiluonnoksen mukaan maakunnan on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, vammaisneuvosto sekä vanhusneuvosto lain tultua sovellettavaksi. Etelä-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa on päädytty siihen, että maakunnalliset vaikuttamistoimielimet perustetaan jo ennakoivasti vuoden 2018 aikana.

Lisätietoja: valmistelujohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123