Ajankohtaista

Uudistuksen kasvot: Seinäjoen terveyskeskuksen hoitotyön johtaja, terveydenhuollon tietosuojavastaava Marita Kojola

Esittelemme juttusarjassa uuteen maakuntaan siirtyvien organisaatioiden työntekijöitä.

Seinäjoen terveyskeskuksen hoitotyön johtaja, terveydenhuollon tietosuojavastaava Marita Kojola

Marita Kojolalla on pitkä kokemus hoitotyöstä. Sairaanhoitajaopintojen suuntautuminen oli sisätautikirurgia. Seinäjoen kaupunginsairaalan osastoja ja kotisairaalaa hän on johtanut vuodesta 2009 lähtien. Vuonna 2015 Kojola sai johdettavaksi kaupunginsairaalan osastojen lisäksi myös kuntoutuspalvelut.

Sairaalatoiminnassa painopiste on viime vuosina siirtynyt potilaiden lyhytkestoiseen sairaanhoitoon. Potilaat pyritään kotiuttamaan tai siirtämään jatkohoitoon heti sairaalahoidon tarpeen päätyttyä. Painopiste on siirtynyt laitoksista kotiin, mikä asettaa ”kentälle” uusia haasteita.

− Kuntoutus- ja apuvälinepalveluilla pyritään tukemaan asiakkaiden toimintakykyä, potilaiden kuntoutumista ja ihmisten kotona pärjäämistä niin hyvin kuin mahdollista, Kojola kertoo.

Vuonna 2010 Kojola nimettiin terveydenhuollon, työterveyshuollon ja vanhustyön tietosuojavastaavaksi.  Toimintakentässä tietosuojan kannalta haasteena ovat esimerkiksi palvelut, joita tuotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön rajamailla.

Nyt vuosia tehtävää hoitaneena Kojola on huomannut, ettei tietosuoja ole lainkaan yksiselitteistä, koska asioiden taustalla on aina henkilö, jonka tietoja tulee suojata. Lainsäädäntö- ja organisaatiomuutokset tuovat asiaan oman haasteensa.

− Tietosuojan tarkoituksena on henkilötietojen suojaaminen ja sen vuoksi on tärkeää, että tietojen käsittelyn ja käytön perusteet ovat samat koko EU:n alueella. Jokainen meistä haluaa, että omia tietoja käytetään silloin, kun tietoja tarvitaan, mutta vain silloin. Toisaalta tarvittava tieto tulee olla käytettävissä, jotta vältyttäisiin ikäviltä seuraamuksilta, Kojola pohtii.

Kojolan mukaan tietosuojaperiaatteet eivät muutu sote-uudistuksen jälkeen. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöllä on edelleen salassapito- ja vaitiolovelvollisuus, ja asiakas- ja potilastietojen käyttö tulee olemaan edelleen turvattua.

− Tietojen käytön valvonta lisääntyy ja valvontamenetelmät kyllä kehittyvät, sanoo Kojola.

 


EU:n uusi tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018. Asetuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa henkilötietojen käsittelyjä. Ennen asetusta henkilötietojen käsittelyissä on ollut hyvin kirjavaa käytäntöä – se mikä on ollut Suomessa sallittua, ei ole esimerkiksi Tanskassa ollut sallittua. Uuden asetuksen viisi keskeisintä muutosta ovat:

  1. Henkilötietojen säilytys, minimointi ja täsmällisyys
  2. Järjestelmien toimintavarmuus
  3. Tietojenkäsittelyn turvallisuuden varmistaminen
  4. Nimetty tietosuojavastaava
  5. Sanktiot rikkeistä

Teksti: Marita Kojola, Minna Lounatvuori