Ajankohtaista

Uudistuksen kasvot: tuki- ja tarkastusryhmän ryhmäpäällikkö Harri Väisäinen

Esittelemme juttusarjassa uuteen maakuntaan siirtyvien organisaatioiden työntekijöitä.

Maaseutupuolen valvonnoissa tehtäväkenttä on laaja

Harri Väisänen toimii Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa tuki-ja tarkastusryhmän ryhmäpäällikkönä. Hän vastaa ryhmän johtamisesta, toimintojen kehittämisestä sekä valvontojen laadusta.

– Työnkuvaani kuuluu myös tiedottaminen, kouluttaminen sekä sidosryhmä- ja viranomaisyhteistyö. Tehtävä on todella monipuolinen ja kiinnostava, Väisänen kertoo.

Tuki- ja tarkastusryhmän koko on 20 henkilöä, ja se kasvaa kesäkaudella 10 määräaikaisella tarkastajalla sekä kahdella harjoittelijalla. Tuki- ja tarkastusryhmä on osa Maaseutuyksikköä, jossa työskentelee tällä hetkellä 46 henkilöä. Yksikköön kuuluu lisäksi Kehittämisryhmä (tukien myöntö) sekä Maksatusryhmä (tukien maksatus).

Tuki- ja tarkastusryhmän tehtävänä on vastata EU:n ja kansalliseen maatalouspolitiikkaan liittyvästä neuvonnasta, hallinnosta sekä EU:n ja kansallisesti rahoitettujen peltoalojen ja eläimiin perustuvien tukien valvontojen suorittamisesta. Lisäksi tehtävänä on suorittaa myös kasvihuone ja puutarhatuotteiden varastointitukien myöntämisen edellyttämiseen liittyvät valvonnat sekä neuvoa, ohjata, varmistaa ja valvoa Elintarviketurvallisuusviraston (EVIRA) toimialaan kuuluvaa elintarviketurvallisuutta, kasvien ja eläinten terveyttä sekä luonnonmukaista tuotantoa. Ryhmän tehtäviin kuuluvat myös viljan interventioon liittyvät tehtävät.

– Tehtäväkenttä on hyvin laaja, ja ELY-keskuksen tarkastajan voit tavata työtehtävissään monissa paikoissa, kuten esimerkiksi maatilalla, teurastamolla, meijerillä, kasvihuoneella, torilla tai maatalouskaupassa, Väisänen toteaa.

Miksi näitä valvontoja suoritetaan ja mikä merkitys on valvonnalla?

Tukivalvonnalla varmistetaan, että viljelijät saavat tuet mahdollisimman oikeudenmukaisesti, tasapuolisin perustein ja oikeaan aikaan koko maassa. Elintarvikevalvonnalla taas varmistetaan elintarvikkeiden turvallisuutta ja edistetään eläinten terveyttä sekä hyvinvointia. Elintarvikevalvontaan kuuluvat myös kasvintuotannon edellytyksistä sekä kasvinterveydestä huolehtiminen. Kasvinsuojeluainevalvonnalla varmistetaan turvallista kasvinsuojeluaineiden käyttöä.

Väisänen on ollut mukana Maakuntauudistuksen valmistelussa talven 2016-2017 esivalmistelussa. Hänellä oli yhdessä Kauhavan maaseutupäällikön Janne Lahnalammen kanssa vastuu koota ja vetää Maaseutu-valmistelutyöryhmää. Työryhmä esivalmisteli maataloushallinnon, ympäristöterveydenhuollon ja maatalouslomituksen toimintoja tulevassa maakunnassa. Työryhmä jätti raportin kesäkuussa 2017.

– Tehtävä oli todella haastava ja oli ilo päästä jo alkuvaiheessa maakuntavalmisteluun sisään. Maataloushallinnon osalta pääsimme pitkälle valmistelussa ja saimme selkeän asiakaslähtöisen paketin tukihallinnon tehtävien hoidosta tulevassa maakunnassa jopa toimipaikkaverkkoa myöten, Väisänen toteaa tehtävästään.

Tällä hetkellä hän on edelleen mukana useammassa maakuntavalmistelun työryhmässä. Maakuntauudistuksesta maatalousasioiden hoidon suhteen Väisänen toteaa lopuksi näin:

– Maakuntauudistus ei tule heikentämään maatalousasioiden hoitoa, vaan päinvastoin; kun kuntien maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueiden ja ELY-keskuksen asiantuntijat tulevat samaan organisaatioon, voimme yhdistää molempien osapuolien parhaat käytänteet ja osaamisen maakunnan parhaaksi.

Teksti ja kuva: Emma Marttila, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus