Ajankohtaista

Uusia myönteisiä keinoja ja toimintatapoja päiväkotiin ja vanhemmille

On monia syitä, miksi lapsi saattaa käyttäytyä haastavasti tai saada hallitsemattomia raivonpuuskia. Apu voi löytyä Ihmeelliset vuodet -menetelmäperheestä, jonka koulutuksessa esitellään konkreettisia keinoja kehittää lasten sosiaalisia taitoja.

Etelä-Pohjanmaalle on koulutettu viime keväänä Ihmeelliset vuodet -osaajia sekä ryhmänhallintamenetelmään että vanhemmuusryhmiin. Varhaiskasvattajille suunnatussa ryhmänhallinnassa tarjotaan uusia, myönteisiä keinoja, joilla oireilevia lapsia voi johdonmukaisesti käsitellä ryhmässä. Vanhemmuusryhmässä tavoitteena on auttaa vanhempia suuntaamaan haastavasti käyttäytyvään lapseen positiivista huomiota sekä tunnistamaan omaa ja lapsen käytöstä ja toimintatapoja.

Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallintamenetelmään on kouluttautunut Etelä-Pohjanmaalla 16 varhaiskasvatuksen ammattilaista. Ensimmäiseen ryhmään mahtui mukaan koulutettavia Ilmajoelta, Alavudelta, Lapualta, Kauhajoelta, Kauhavalta, Kurikasta ja Seinäjoelta. Koulutuksessa autetaan ottamaan menetelmä käyttöön vaiheittain, jotta se alkaa juurtua osaksi omia työtapoja. Koulutus auttaa suunnittelemaan omia ja tiimin käytäntöjä päiväkodin tai varhaiskasvatuksen arjessa ja sillä on vaikutusta myös työssä jaksamiseen ja ryhmänhallinnan kokemukseen. Nämä ovat tärkeitä elementtejä myös työnantajan näkökulmasta. Kun kasvattajalla on toimivia keinoja haastaviin tilanteisiin päiväkodissa, lapset ja päiväkodin henkilöstö voivat ja jaksavat paremmin.

Neljä ryhmänhallintakoulutuksen käynyttä ammattilaista jatkavat seuraavaksi ryhmänohjaajakoulutukseen syyskuussa. Jatkossa he voivat kouluttaa lisää menetelmäosaajia Etelä-Pohjanmaan maakuntaan ja varmistaa, että menetelmä leviää mahdollisimman laajasti maakunnan varhaiskasvatuksessa.

– Meillä on pian kaksi maakunnan omaa ryhmänohjaajaparia, jotka molemmat aloittavat lokakuussa menetelmäkoulutukset Etelä-Pohjanmaan varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Koulutusten koordinointi on siirtymässä LAPE-hankkeelta ETEVÄ:lle (Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen koordinoima varhaiskasvatushenkilöstön täydennyskoulutus), näin turvataan koulutusten jatkuminen maakunnassa myös tulevaisuudessa, kertoo Etelä-Pohjanmaan LAPE-hankkeen työntekijä Emmi Tietäväinen.

Aikuisen toiminta: Aikuinen voi esimerkiksi käyttää vapaasti puhumista tai palkitsemista kannustaakseen lapsen ajattelua, motivaatiota tai ongelmanratkaisua. Sen sijaan seuraamuksia tulee käyttää valikoivasti esimerkiksi lapsen käyttäytyessä aggressiivisesti.
Ihmeelliset vuodet -vanhemmuuspyramidi havainnollistaa hyvin, miten aikuisen toiminta lapsen ympärille rakentuu.

 

Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmämenetelmään on kouluttautunut Etelä-Pohjanmaalla 25 ammattilaista, lisäksi kahdella on koulutus ollut entuudestaan. Menetelmäosaamisen myötä ryhmänohjaajien toimesta tänä syksynä vanhemmuusryhmiä käynnistyy Etelä-Pohjanmaan maakunnassa jo neljä; Järvi-Pohjanmaalla, Ky Kaksineuvoisessa ja JIK ky:ssä kaksi ryhmää. Ryhmät ovat sekä koululaisten että alle kouluikäisten lasten vanhemmille. Lisätietoa käynnistyvistä vanhemmuusryhmistä saa edellä mainittujen alueiden perhekeskuksesta, esim. perheneuvolan työntekijöiltä.

Lisätietoja:

 

Suomen Mielenterveysseuran ja Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön yhteinen Kasvun tuki -hanke tarjoaa viime keväänä käydyt sekä tänä syksynä tulevat koulutukset maakunnalle. Kasvun tuki on osa hallituksen kärkihanketta Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE).