Blogeista poimittua

Asiakas kasvupalvelujen keskiössä

Kirjoitus julkaistu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen blogissa 7.11.2017 >>

Maakuntauudistuksessa valtaosa ELY-keskusten sekä TE-palvelun tehtävistä siirtyy uusien maakuntien järjestämisvastuulle vuonna 2020. Osana maakuntauudistusta toteutetaan laaja kasvupalvelu-uudistus, jossa nykyisistä työvoima- ja yrityspalveluista muodostetaan maakunnalliset kasvupalvelut. Kasvupalveluilla tuetaan työnhakijoita työuran eri vaiheissa sekä yrityksiä ja elinkeinoja niiden kehittämisessä.

Kasvupalvelu-uudistus on tavoitteiltaan kunnianhimoinen. Tavoitteena on edistää työllisyyttä, investointeja ja yrittäjyyttä sekä tehdä samalla palvelurakenteen uudistus. Maakunnan kasvupalveluissa maakunta toimii palvelujen järjestäjänä eli palvelujen tilaajana ja yhteen sovittajana. Maakunnan tehtävänä on selvittää erilaisten asiakasryhmien palvelutarpeet ja määritellä palvelut sekä päättää tuotantotavasta. Asiakas on siis palvelujen keskiössä. Palvelujen tuottajina voivat toimia julkinen sektori, yritykset sekä kolmas sektori, jotka tuottavat yhdessä uusia tehokkaita palveluita elinvoiman, kilpailukyvyn ja työllisyyden kehittämiseksi maakuntien tilaamana.

Kasvupalvelukeskustelussa on noussut esiin kuntien ja erityisesti suurten kaupunkien tavoite saada järjestämisvastuu kasvupalveluissa. Keskustelussa kuitenkin usein unohtuu, etteivät uudistuksen lakiesitykset rajoita kuntien nykyisiä elinkeinojen ja työllisyyden edistämistehtäviä, vaan kunnat toimivat jatkossakin yleisen toimivaltansa turvin elinvoimaisuutensa lisäämiseksi. Valmisteilla oleva uudistus antaakin hyvät mahdollisuudet maakunnan ja kuntien väliseen yhteistyöhön ja kehittämiseen, koska kunnat ja erityisesti suuremmat kaupungit panostavat merkittävästi elinvoimaa ja kilpailukykyä edistäviin toimenpiteisiin. Onkin tärkeää, että maakunnat ja kunnat suunnittelevat yhdessä alueen toimenpiteiden kokonaisuuden, jossa maakunnan kasvupalvelutehtävä ja kuntien elinvoimatehtävä tukevat ja täydentävät toisiaan.

ELY-keskusten yhteinen kanta on, että kasvupalvelujen järjestämisvastuuta ei tule jakaa maakuntien ja kuntien kesken, pois lukien pääkaupunkiseudun erillisratkaisu. Maakunnalle määritetty järjestämisvastuu antaa hyvän ja riittävän laajan pohjan kasvupalvelujen järjestämiselle sekä kytkennälle valtakunnallisiin kasvupalveluihin. Järjestämisvastuun mahdollinen jakaminen johtaisi sirpaleisiin ja alueellisesti eriarvoisiin yritys- ja työvoimapalveluihin sekä halvaannuttaisi työllisyys- ja elinkeinopolitiikan toimeenpanon. Päällekkäiset järjestelyt lisäisivät kustannuksia ja toisivat suuria haasteita sähköisten palvelujen ja asiakaslähtöisyyden kehittämiseen.

Kasvupalvelujen järjestämisvastuun jakaminen tai siirtäminen kunnille aiheuttaisi suurella todennäköisyydellä Aluekehittämis- ja kasvupalvelulain periaatteiden perusteellisen uudelleentarkastelun, minkä seurauksena maakuntauudistuksen aikataulu vaarantuisi. Tätä me emme halua, emmehän.

soininen_mika

 

Mika Soininen
Ylijohtaja
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *