Blogeista poimittua

LAPE ei lopu vaan muuttaa muotoaan

Kun viimeinen LAPE-muutosagentteja ja hankejohtoa yhdistänyt työkokous Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suojissa on päättynyt, on hyvä hetki katsoa menneeseen ja tulevaan. Osallistujien ajatuksissa on joulun tuntua, haikeuttakin, mutta päällimmäisenä kuitenkin iloa ja hämmästelyä siitä, miten paljon kuluneena LAPE-hankekautena on voitu tehdä lasten ja perheiden palveluiden uudistamiseksi.

LAPE-muutosohjelma on merkinnyt laaja-alaista, monien toimijoiden yhdessä toteuttamaa ja yhteneviin tavoitteisiin suuntautunutta kehittämistyötä, johon ovat oman panoksensa antaneet eri ministeriöt, järjestöt, kunnat, seurakunnat, yritykset sekä jo toimivat ja rakenteilla olevat maakunnat. Yhteistyöllä on haluttu vahvistaa lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita. LAPE-muutosohjelmassa on toteutunut samanaikaisena organisaatio- ja yhteistyörakenteiden uudistaminen sekä palvelujen sisältöön kohdistuva kehittämistyö.

LAPE:ssa toteutuu samanaikaisena organisaatio- ja yhteistyörakenteiden uudistaminen ja palvelujen sisällön kehittämistyö.

LAPE:n tavoitteeksi on asetettu yhdessä tekemisen toimintakulttuurin vahvistaminen, lapsen oikeuksien ja lapsiystävällisen hallinnon edistäminen sekä lapsi- ja perheystävälliset työyhteisöt. Varhaisen tuen ja avun muotona eri puolilla maata on lähdetty perustamaan perhekeskuksia ja kehittämään niiden toiminnan sisältöjä. Uudet kouluun ja varhaiskasvatukseen liittyvät tuen muodot ovat olleet kehittämistyön kohteena.

Tarjoamalla koulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen ja koulun ammattilaisille Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö ITLA:n ja Kasvun tuki -kehittämiskokonaisuuden mahdollistamiin tutkittuun tietoon perustuviin työmenetelmiin on haluttu varmistaa kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisia mahdollisuuksia tarvittavaan tukeen ja hoitoon. Haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten tilanteeseen on paneuduttu käynnistämällä lastensuojelutyön sisällön uudistamista sekä kehittämällä erityispalveluiden ja vaativimpien palveluiden uusia yhteistyön muotoja. Uusia työmenetelmiä ja toimintamalleja on välittömästi otettu käyttöön erilaisissa kehittämispiloteissa ja osana kunkin toimijan perustehtävää. Työn tuloksia on koottu moniin julkaisuihin, jotka ovat viitoittamassa tulevaa toimintaa ja kehittämistyön suuntaa.

Ihmisiä pyöräilee, lenkkeilee ja viettää aikaa puistossa. Taustalla näkyy rakennuksia, esim. koulu, neuvola, nuorisotalo, sosiaalipalvelut, päiväkoti ja kohtaamispaikka. Kuvan päällä on teksti "Lapsen, nuoren ja perheen hyvää arkea yhdessä". Tienviitassa on tekstit luottamus, osallisuus ja kohtaaminen.

LAPE-kehittämistyön jatkuvuutta on haluttu varmistaa vuodelle 2019 suunnitelluilla siltaustoimilla. LAPE-muutosagentit jatkavat työtä maakunnissa, ja heidän rinnalleen tulee Opetushallituksen ohjauksessa toimivat viisi kunta-agenttia, joista kunkin työkenttänä on tuleva yhteistyöalue. Heidän toimintansa tavoitteena on tukea tulevien maakuntien sote-palveluiden ja kuntien sivistystoimien yhteistyörakenteiden muodostumista.

Agenttien kanssa samaan tavoitteiseen tähtäävät myös vuosina 2019–2020 toteutettavat LAPE-Akatemiat, jotka kokoavat yhteen maakuntien sivistystoimien ja soten luottamushenkilöitä ja virkamiesjohtoa. Niiden tavoitteena on vahvistaa verkostojen toimintaa sekä yhtenevän lapsi- ja perhepalveluiden palvelukokonaisuuden muodostumista. LAPE-Akatemiat käynnistyvät kevään 2019 aikana tulevien yhteistoiminta-alueiden yhteisillä tilaisuuksilla. LAPE-Akatemioiden mahdollistamat oppimisprosessit ovat osaltaan tukemassa yhteyden muodostumista eri toimijoiden välille ja keskinäisen luottamuksen rakentumista, mikä on välttämätön ehto onnistuneelle toiminnalle tulevissa verkostorakenteissa.

Perhekeskustoimintamallin kehittäminen jatkuu edelleen vuonna 2019 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjaamana maakuntien yhteisenä, tuloksekkaaksi osoittautuneena kehittämistyönä. Samalla toimintamallilla toteutetaan myös lastensuojelun systeemisen toimintamallin implementointia, jota Etelä-Pohjanmaalla toteutettavan SyTy!-hankkeen sisältöön on liitetty myös maakunnallisen lastensuojelun perhehoidon toimintamallin kehittäminen. Tuleville yhteistyöalueille sijoittuvien kaikkein vaativimpiin palvelutarpeisiin vastaavien osaamis- ja tukikeskusten kehittämistyö jatkuu tulevilla yhteistyöalueilla sosiaali- ja terveysministeriön ohjaamana.

Luottamuksen rakentuminen eri toimijoiden välille nähdään välttämättömänä ehtona onnistuneelle toiminnalle verkostoissa.

Lapsistrategia 2040 -valmistelu on käynnistynyt LAPE-muutosohjelman toteutuksen rinnalla opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön yhteisessä ohjauksessa. Sen tavoitteena on käynnistää laajaa yhteiskuntapoliittista keskustelua lapsi- ja perhepolitiikasta sekä vahvistaa lapsi- ja perhemyönteistä yhteiskuntaa. Sekä LAPE-muutosohjelman, että Lapsistrategia 2040 -valmistelun tavoitteena on olla rakentamassa hyvän elämän edellytyksiä maamme lapsille, nuorille ja perheille.

Etelä-Pohjanmaan LAPE-muutosagentti Eija Ala-Toppari-Peltola

Eija Ala-Toppari-Peltola
Etelä-Pohjanmaan LAPE-muutosagentti


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *