Blogeista poimittua

Nuori aikuinen pohtii: sote – mitä se on?

Tuon kysymyksen esitti minulle täysi-ikäinen nuori, joka pohti, että mitä tämä julkisuudessa paljon puhuttu uudistus oikein tarkoittaa. Kysymykseen lyhyesti vastaamalla voidaan todeta sen tarkoittavan osaa Etelä-Pohjanmaan maakuntauudistuksesta. Tilannetta, jossa aluekehittämisen uudistuksen rinnalla tehdään julkisesta sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnasta yksi maakunnan kokoinen järjestelmä.

Nyt alueella toimii viisi yhteistoiminta-alueen kokoista järjestelmää, Seinäjoki ja Lapua, jotka hoitavat alueensa julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon, sekä maakunnan kokoisena alueena erikoissairaanhoito (Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri) ja vaativa kehitysvammahuolto (Eskoon kuntayhtymä). Näistä muodostuu yksi kokonaisuus, joka uudistuu samalla tulossa olevan lainsäädäntöuudistuksen mukaisesti. Jatkossa Etelä-Pohjanmaalla julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita on saatavilla sote-keskuksesta ja sote-liikelaitoksesta.

Mikä se liikelaitos on? Liikelaitos pitää sisällään nykyisiä sosiaalihuollon palveluita, joita on ollut saatavilla mm. nykyisistä sosiaalitoimistoista: palveluita, jotka ovat koskettaneet lapsia, työikäisiä ja ikääntyneitä.  Liikelaitokseen kuuluu mukaan suurimmalta osin myös nykyisen Eskoon palvelut. Sen lisäksi mukaan kuuluu terveydenhuollon palveluita, joita on ollut saatavilla nykyisistä terveyskeskuksista – tutuimpia niistä ovat neuvolat, laboratorio, röntgen ja terveyskeskuksen vuodeosasto. Lisäksi terveydenhuollon palveluihin kuuluvat kuntoutus, erikoissairaanhoito, maakunnan alueen yhteispäivystys, ensihoito, hammashuolto, ikääntyneiden palvelut ja asumispalvelut. Mukana on myös ympäristöterveydenhuolto.

Liikelaitoksen erityisyys on siinä, että maakunnan asukas voi halutessaan valita käyttääkö hän maakunnan liikelaitoksen palveluja vai toisen liikelaitoksen palveluja.

Tämä edellä ollut listaus sinällään ei ole aivan suoraviivainen, sillä siinä on mukana nyt myös niitä palveluja, jotka tulevat jatkossa hajaantumaan sellaisiksi palveluiksi, joita asiakas voi halutessaan valita asiakassetelipalveluna tai hankkia tarvitsemansa palvelun henkilökohtaisen budjetin avulla. Lisäksi on palveluja, kuten päihde- ja mielenterveyspalveluja, joita tulee saamaan vaativamman hoidon osalta liikelaitoksesta ja kevyemmän hoidon osalta sote-keskuksesta.

Mikä se sote-keskus on? Sen palveluihin kuuluu nykyisiä terveyskeskuksia pienempi palveluvalikoima. Tutuimmat ja merkittävimmät palvelut siellä tulevat olemaan tavanomainen lääkärivastaanotto, asiantuntijahoitajien vastaanotto ja kiirevastaanotto. Lisäksi sote-keskuksessa tarjotaan sosiaalihuollon ohjausta ja neuvontaa. Erityisyys on siinä, että näitä palveluita voi tarjota sekä maakunnan julkinen sote-keskus että yksityinen yritys.

Liikelaitos muodostaa omasta toiminnastaan koko maakunnan alueelle palveluverkon. Palveluverkon muodostumiseen vaikuttavat monet tekijät. Loppukevään valmistelutyössä tulee näkymään hyvin paljon keskustelua siitä, millaista liikelaitoksen toiminta koko maakunnan alueella tulee olemaan ja mitä siinä nykyisellään muuttuu.

Lainsäädännön keskeneräisyydestä huolimatta liikelaitoksen toimintaa on viety tarmokkaasti eteenpäin lukuisissa erilaisissa työryhmissä yhdessä nykyisten toimijoiden kanssa. Työ on ollut antoisaa! Toiminnan tasolla, arjessa, on saatu aikaan jo monta pienempää ja isompaa uudistusta. Se on ollut juuri sitä sotea ja sen uudistusta, jota tämä nuori omalta kohdaltaan pohti.

Päivi Leikkola
SOTE-tuotannon vastuuvalmistelija

 


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *