Blogeista poimittua

Yhdessä kohti valinnanvapautta

Mikäli valinnanvapauslaki vahvistetaan kesä–heinäkuussa, STM myöntää Etelä-Pohjanmaalle 2,5 miljoonaa euroa asiakassetelipalveluiden pilotoimiseksi. Yhteensä pilotteja tulee olemaan 15 maakunnassa, sillä valinnanvapauspilottien lisäksi käynnissä on myös palvelusetelikokeiluja. Näin Suomen hallitus haluaa turvata, että valinnanvapauden mukainen toiminta käynnistyy kaikissa maankunnissa.

Pilottien tarkoituksena on tukea valinnanvapauslain toimeenpanoa osana sote-uudistusta. Tulevissa hankkeissa pilotoidaan valinnanvapauden tärkeimpiä elementtejä: sote-keskuksia, suunhoidon yksiköitä, asiakasseteliä ja henkilökohtaista budjettia.

Sote-keskusten ja suunhoidon yksiköiden piloteissa kokeillaan muun muassa asiakkaan palvelujen yhteensovittamista uudessa sote-mallissa. Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin piloteissa tavoitteena on kokeilla erityisesti sitä, miten koko palveluprosessi sujuu asiakkaan tarpeiden näkökulmasta. Asiakkaalla on tärkeä rooli palvelujensa suunnittelussa. Konkreettisesti pilotit alkavat näkyä ihmisten arjessa loppuvuonna 2018.

Lain mukaan maakunnan liikelaitoksen on myönnettävä asiakasseteleitä tietyissä palveluissa. Etelä-Pohjanmaan asiakassetelipilottiin sisältyvät kotipalvelu, kotihoito, kotisairaanhoito, asumispalvelut sekä lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvät terveydenhuollon ammattihenkilön yksittäiset vastaanottokäynnit.

Asiakkaalla on oikeus valita asiakassetelillä annettavan palvelun tuottajaksi sellainen yksityinen palveluntuottaja, joka hyväksytään pilottialueella asiakassetelipalvelun tuottajaksi. Jos asiakas ei halua asiakasseteliä, hän saa tarvitsemansa palvelut maakunnan liikelaitoksesta tai muulla tavoin ostopalveluna.

Asiakassetelipalveluita koskevan pilotin tarkoituksena on tukea Etelä-Pohjanmaalla valinnanvapauslain toimeenpanoa jo ennen lain varsinaista voimaantuloa.  Päämääränä on edesauttaa uudistuksen onnistumista sujuvasti niin asiakkaiden, kuntien, tulevan maakunnan kuin yritystenkin osalta. Pilotin keskeisenä tavoitteena on, että pilottiin osallistuvien asiakkaiden elämänhallinta ja arjen toimintakyky paranevat sekä osallisuus ja toimijuus vahvistuvat. Tavoitteena on myös tukea ja mahdollistaa ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden arkielämän mielekkyyttä ja kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa asumista. Maakunnan palvelujärjestelmän näkökulmasta tavoitteena on luoda Etelä-Pohjanmaalle koko maakunnan kattava asiakassetelipalveluiden toimintamalli, joka tukee edellä mainitun tavoitteen saavuttamista ja valinnanvapauslainsäädännön toimeenpanoa.

Pilotin aikana puretaan raskasta palvelujärjestelmää ja tarjotaan asiakkaille heidän tarpeitaan vastaavia, kevyempiä palveluvaihtoehtoja. Pilotin käytännön tuloksista hyötyvät mukana olevat asiakasryhmät, heidän omaisensa ja läheiset sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja asiakassetelipalveluita tarjoavat järjestöt, yhdistykset ja yritykset.

Etelä-Pohjanmaan asiakassetelipilottia suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä eteläpohjalaisten kanssa, sillä jo pilotin hakuvaiheessa sitä käsiteltiin tulevien asiakkaiden, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten, alueen yrittäjien, järjestöjen ja poliitikkojen kesken.  Tärkeää on, että asiakassetelipalveluiden käyttäjät saavat osallistua niiden palveluiden suunnitteluun, joita he itse tulevat käyttämään. Samoin yrittäjien ja järjestöjen näkemykset ovat arvokkaita, sillä asiakassetelipalvelut antavat oivan mahdollisuuden toimia sote-palveluiden tuottajana tulevassa maakunnassa.

Pilotin käynnistymisen jälkeen järjestetään lisää yhteisiä tilaisuuksia, joissa yhdessä suunnitellaan ja rakennetaan asiakassetelipalveluita siten, että tulevaisuudessa asiakkaat voivat tehdä aitoja ihmisen kokoisia valintoja, joita etelä-pohjalaiset yrittäjät ja järjestöt heille tarjoavat.

 

Tanja Penninkangas
Sote-tuotannon vastuuvalmistelija

 

 


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *