Aineistot

Päätöksenteko

Uudistusta ohjaavien työryhmien pöytäkirjoihin ja esityslistoihin voi tutustua täällä »

Uudistuksen valmistelun esittelyt

Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistusta valmistelee joukko vastuuvalmistelijoita, jotka suunnittelevat ja valmistelevat oman vastuualueensa toimintojen rakentumista uudessa maakunnassa osana laajempaa kokonaisuutta. Uudistuksen valmistelu -sivulta löytyy esityksiä siitä, mitä valmistelijoiden vastuualueet pitävät sisällään ja miten kokonaisuuksia valmistellaan.

Työryhmien raportit

Sote- ja maakuntauudistusta valmisteli keväällä 2017 päättyneessä esivalmisteluvaiheessa Etelä-Pohjanmaalla useita kymmeniä työryhmiä. Työryhmissä on ollut mukana lähes 600 henkilöä muutoksessa mukana olevista organisaatioista.

Ehdotus monialaisen maakunnan perustamisesta pitää sisällään kuvauksen uuden maakunnan rakenteesta ja tehtävistä, ja se perustuu noin 50:n esivalmisteluvaiheessa uudistusta valmistelleen työryhmän loppuraportteihin. Ehdotus toimii uudistuksen jatkovalmistelun pohjana. Maakuntauudistusta ja strategisia tukipalveluita valmistelleiden yksittäisten työryhmien raportteihin voi myös tutustua tällä sivulla.

Tutustu työryhmien raportteihin »

Tapahtumien aineistot

Tiekartta onnistuneeseen integraatioon -tilaisuus 25.1.2018

Tilaisuuden ohjelma »

Oikopolkuja:

Tiedotteet »

Uutiskirjeet »

Sosiaalinen media »