Aineistot

Päätöksenteko

Uudistusta ohjaavien työryhmien pöytäkirjoihin ja esityslistoihin voi tutustua täällä »

Uudistuksen valmistelun esittelyt

Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistusta valmistelee joukko vastuuvalmistelijoita, jotka suunnittelevat ja valmistelevat oman vastuualueensa toimintojen rakentumista uudessa maakunnassa osana laajempaa kokonaisuutta. Uudistuksen valmistelu -sivulta löytyy esityksiä siitä, mitä valmistelijoiden vastuualueet pitävät sisällään ja miten kokonaisuuksia valmistellaan.

Työryhmien raportit

Sote- ja maakuntauudistusta valmisteli keväällä 2017 päättyneessä ensimmäisessä esivalmisteluvaiheessa Etelä-Pohjanmaalla useita kymmeniä työryhmiä. Työryhmissä on ollut mukana lähes 600 henkilöä muutoksessa mukana olevista organisaatioista.

Ehdotus monialaisen maakunnan perustamisesta pitää sisällään kuvauksen uuden maakunnan rakenteesta ja tehtävistä, ja se perustuu noin 50:n esivalmisteluvaiheessa uudistusta valmistelleen työryhmän loppuraportteihin. Ehdotus toimii uudistuksen jatkovalmistelun pohjana. Maakuntauudistusta ja strategisia tukipalveluita valmistelleiden yksittäisten työryhmien raportteihin voi myös tutustua tällä sivulla.

Tutustu työryhmien raportteihin »

Tapahtumien aineistot

Kuntien ja kuntayhtymien tilajohdon yhteistyötapaaminen 4.12.2018

Esitykset
Tervetuloa ja uudistuksen ajankohtaiset asiat »
Uudistuksen valmistelutilanne ja Etelä-Pohjanmaan erityispiirteet tilojen osalta »
Etelä-Pohjanmaan maakunnan toimitilat »
Reformin vaikutukset kuntien tilajärjestelyihin »
Tietohallinnon kiinteistöihin liittyvät tarpeet »
Ohjeet Maakuntien tilakeskuksen antamaan Optimaze-tietojen tarkistukseen ja korjaukseen »

Ajankohtaistilaisuus kehittämis- ja rahoituspalveluiden valmistelukokonaisuudesta 9.3.2018

Tilaisuuden ohjelma »

Esitys: Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus, Jari Aaltonen »
Esitys: Kehittämis- ja rahoituspalveluiden valmistelutilanne, Ritva Rintapukka »
Esitys: Kasvupalveluiden valmistelutilanne, Jari Aaltonen »

Tiekartta onnistuneeseen integraatioon -tilaisuus 25.1.2018

Tilaisuuden ohjelma »

Esitys: Tiekartta onnistuneeseen integraatioon, Päivi Saukko »
Esitys: Asiakkaan osallisuus palveluissa, Minna Laitila »
Esitys: Onnistu integraatiossa, Anneli Hujala »
Esitys: Tiekartan avulla kohti onnistunutta integraatiota, Jutta Paavola ja Carita Liljamo »
Esitys: Yhteistyöllä yhteiseen lopputulokseen, Elina Koski »
Esitys: Koulutus muutoksen tukena, Raija Palo »

Aluekehitykseen liittyvien työryhmien keskustelutilaisuus 24.1.2018

Esitys: Ajankohtaiskatsaus, Heli Seppelvirta »
Esitys: Kehittämis- ja rahoituspalvelujen valmistelutilanne, Ritva Rintapukka »
Esitys: Kasvupalvelujen valmistelutilanne, Jari Aaltonen »
Esitys: Kansainvälistyminen -alatyöryhmä valmistelutilanne, Marjatta Eväsoja »
Esitys: Kulttuuripalvelujen valmistelutilanne, Marjatta Eväsoja »

Järjestöt maakunnan kumppanina

  • Tiedote järjestö-maakuntaoppaan julkistamisesta (12.9.2018); sisältää lopussa asiaa tukevia linkkejä. Tutustu »

Oikopolkuja:

Tiedotteet »

Uutiskirjeet »

Sosiaalinen media »