Työryhmien raportit

Sote- ja maakuntauudistusta valmisteli maakunnassamme keväällä 2017 päättyneessä  esivalmisteluvaiheessa useita kymmeniä työryhmiä. Työryhmissä oli mukana lähes 600 henkilöä muutoksessa mukana olevista organisaatioista.

Ehdotus monialaisen maakunnan perustamisesta pitää sisällään kuvauksen uuden maakunnan rakenteesta ja tehtävistä, ja se perustuu noin 50:n esivalmisteluvaiheessa uudistusta valmistelleen työryhmän loppuraportteihin. Ehdotus toimii uudistuksen jatkovalmistelun pohjana. Myös yksittäisten työryhmien raportteihin voi myös tutustua tällä sivulla.

Ehdotus monialaisen maakunnan perustamisesta

Ehdotus koostuu  kolmesta seuraavasta osiosta:

Aluekehitys, loppuraportti »

Strategiset tukipalvelut, loppuraportti »

Sote-loppuraportti 2017 »

MAKU-työryhmien raportit

Elinkeinot ja maaseutu (ELMA) -raportti »

Elinkeinot ja maaseutu (ELMA) -tiivistelmä »

Kulttuuri-raportti »

Kulttuuri-tiivistelmä »

Kansainvälistyminen-raportti »

Kansainvälistyminen-tiivistelmä »

Maaseutu-raportti »

Maaseutu-tiivistelmä »

Maankäyttö, luonnonvarat ja liikenne -raportti »

Maankäyttö, luonnonvarat ja liikenne -tiivistelmä »

TE-palvelujen kehittäminen -raportti»

TE-palvelujen kehittäminen tiivistelmä »

Turvallisuus-raportti »

Varautuminen-raportti »

Turvallisuus ja varautuminen -tiivistelmä »

Strategiset tukipalvelut -työryhmien raportit

Asiakirjahallinto-raportti »

Henkilöstö-raportti »

ICT-teknologia, konesalipalvelut -raportti »

ICT-teknologia, työasemat -raportti »

Ikäihmisten palvelut ja ICT -raportti »

Johtamisjärjestelmä-raportti »

Kiinteistöt-raportti »

Osallisuus-raportti »

Sopimusohjaus ja -hallinta -raportti »

Talous-raportti »

Tietojohtaminen-raportti »

Tukipalvelut sisältäen logistiikan ja hankinnat -raportti »

Viestintä-raportti »

SOTE-työryhmien raportit

Palvelurakenne-ryhmät

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut -raportti »

Päivystys-raportti »

Vastaanotto- ja poliklinikkapalvelut -raportti »

Vuodeosastot-raportti »

Lääketieteelliset tukipalvelut -raportti »

Suun terveydenhuolto -raportti »

Operatiivinen toiminta -raportti »

Työterveyshuolto-raportti »

Ikäihmisten palvelut -raportti »

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -raportti »

Asumispalvelut-raportti »

Asiakasohjaus-raportti »

Toimiva kotihoito -raportti »

Kotikuntoutus -raportti »

Omaishoidon vahvistaminen -raportti »

Ikäpalvelut ICT -raportti »

Perhe- ja sosiaalipalvelut -raportti »

Toimintakulttuurin muutos -raportti »

Perhekeskustoimintamalli-raportti »

Erityis- ja vaativan tason palvelut -raportti »

Vammaispalvelut-raportti »

Aikuisten palvelut -raportti »

Ympäristöterveydenhuollon raportti »

Organisaatio-ryhmät

Hallinto ja johtaminen -raportti »

Strategiatyö »

Tutkimus- ja kehittämisrakenne -raportti »

Muutostyö ja koulutus »

SOTE-väliraportit 2016

Etelä-Pohjanmaan SOTE:n väliraportti (jaettu suuren tiedostokoon vuoksi kahteen osaan). Väliraporttiin on koottu asetettujen työryhmien työn tulokset. Siinä tarkastellaan työryhmien työn tulosten lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen kannalta alueen kuntien taustatietoja, kansallista uudistusta sekä esitetään päätöksenteossa huomioitavat tekijät. Väliraportti vahvistaa ja tukee projektin jatkotyötä sekä toimii laajemmin strategisen keskustelun aineistoalustana. Raportti on kirjoitettu työryhmien ja mukana olevien toimijoiden yhteistyönä ja kirjoittamisessa on pyritty esitysgrafiikkaa noudattelevaan tiivistettyyn esitystapaan.

Väliraportti, osa I (s. 1-38) »

Väliraportti, osa II (s. 39-140) »

Diat ohjausryhmä 23.9.2016 »