Asukkaalle

Maakuntauudistus on historiallisen suuri aluehallinnon uudistus.  Uudistuksen lopputuloksena Suomeen muodostetaan 18 maakuntaa.  Maakunta järjestää jatkossa palveluita, jotka nykyisin ovat kuntien, kuntayhtymien tai valtion järjestämiä.

Uudistuksen tavoitteena on vähentää kansalaisten hyvinvointi- ja terveyseroja, tehdä palveluista asiakaslähtöisempiä ja säästää rahaa lisääntyvän yhteistyön ja kustannustehokkuuden myötä. Kansalaisille halutaan taata nykyistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa oman alueen päätöksentekoon.

Uudistuksen vaikutukset asukkaan palveluihin

Uusi maakunta järjestää jatkossa monia sellaisia palveluita ja tehtäviä, joiden takana on nyt kunta tai valtio. Maakunnan tehtäviin kuuluu 1.1.2021 alkaen

 • sosiaalihuolto
 • terveydenhuolto
 • pelastustoimi
 • työ- ja elinkeinopalvelut (eli kasvupalvelut)
 • ympäristöterveydenhuolto
 • aluekehittäminen
 • alueiden käytön ohjaus ja maakuntakaavoitus
 • liikennejärjestelmäsuunnittelu ja joukkoliikenteen alueellinen suunnittelu
 • maaseudun kehittäminen ja lomituspalvelut
 • maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistäminen

 Valinnanvapaus

Maakunnan järjestämiin palveluihin kuuluu olennaisena osana valinnanvapaus. Asukkaalla tulee olemaan nykyistä suuremmat mahdollisuudet valita palveluntarjoaja esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksessa tehdään paremmat sosiaali- ja terveyspalvelut maakunnan kaikkia asukkaita varten. Peruspalvelut vahvistuvat ja palvelut ovat saatavissa maakunnan alueella. Asukkaat valitsevat palvelujen tuottajana toimivan sosiaali- ja terveyskeskuksen valinnanvapausperiaatteen mukaisesti. Rinnakkaisten rakenteiden purkaminen tuo kustannussäästöjä.

Mikä muuttuu?

 • Erityisasiantuntijat liikkuvat asiakkaidensa lähelle. Heidän osaamisensa tukee päivittäispalveluja.
 • Sähköinen asiointi kehittyy. Syntyy uusia tapoja käyttää sote-palveluita. Digitalisaatio helpottaa myös sote-palveluiden järjestäjien ja tuottajien työtä.
 • Kotiin annettavien palvelujen osuus kasvaa.

Maakuntavaalit

Maakuntavaaleissa pääset äänestämään omaa ehdokastasi maakuntavaltuustoon. Maakuntavaaleissa äänestetään kuntarajojen yli.

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle? »

Mitä maakuntauudistus tarkoittaa minulle? »

Osallisuussuunnitelma

Valmisteluajalle on Etelä-Pohjanmaalla laadittu oma osallisuussuunnitelmansa. Yhteinen Etelä-Pohjanmaa – asukkaat mukana uudistuksessa -osallisuussuunnitelmassa kuvataan sitä, miten asukkaiden ja asiakkaiden osallisuus tulee toteutumaan Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluaikana.

Tutustu uudistuksen osallisuussuunnitelmaan »