Hankkeet

LAPE-muutosohjelma ja lape-muutosagentti

Lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelma (LAPE) uudistaa kuntien ja tulevien maakuntien lasten ja perheiden palveluja. Lape-muutosagentin tehtävänä on koordinoida LAPE-muutosohjelman kokonaisuutta ja jalkauttaa sen tavoitteiden toteutumista maakunnassa. Etelä-Pohjanmaan lape-muutosagenttina toimii YTM, KTM Eija Ala-Toppari-Peltola.

Maakuntien lape-muutosagentit toimivat sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksessa, minkä lisäksi tärkeitä kansallisia yhteistyötahoja ovat terveyden- ja hyvinvoinninlaitos ja opetushallitus. Maakuntien alueella lape-muutosagentti toimii yhteistyössä kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja järjestöjen kanssa. Vuonna 2019 toteutettavat maakunnalliset ja YTA-alueen LAPE-akatemiat kokoavat edellä mainittuja tahoja yhteen toimintaympäristön muutosta, verkostojohtamista ja vaikuttavuutta koskevien teemojen äärelle. LAPE-muutosohjelman tavoitteita ja tähänastisia tuloksia tiivistetysti alla olevassa kuvassa.

 

Teemme yhdessä lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea. #lapemuutos etenee oikeaan suuntaan.

Etelä-Pohjanmaan lape-muutosagentti, loppuraportti »
Etelä-Pohjanmaan lape-muutosagentti, loppuraportin kooste »

Yhteystiedot

Eija Ala-Toppari-Peltola
Lape-muutosagentti (lapsi- ja perhepalvelut)
p. 044 4255 415
eija.ala-toppari-peltola@seinajoki.fi

Virastotalo, Alvar Aallon katu 9, Seinäjoki
PL 215, 60101 Seinäjoki

SyTy!-hanke

SyTy!-hanke on päättynyt. Tutustu hankkeen materiaaleihin ja tuloksiin (lopussa).

Maakunnallinen SyTy!-hanke painottuu lastensuojelun kehittämiseen ja kattaa Maakunnallisen perhehoidon käynnistämishankkeen ja Systeemisen lastensuojelun juurruttamishankkeen. Hankkeeseen osallistuvat kaikki maakunnan kunnat ja yhteistoiminta-alueet, ja hankkeen hallinnoijana on Seinäjoen kaupunki. Etelä-Pohjanmaan kunnat ovat palkanneet hankkeeseen vuodelle 2019 hankekoordinaattorin, joka työskentelee osana Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntavalmistelua.

Maakunnallinen lastensuojelun perhehoidon käynnistämishanke

Etelä-Pohjanmaan sosiaalihuollon esimiehet ovat tehneet periaatepäätöksen aloittaa maakunnallisen perhehoidon suunnittelu ja toiminnan käynnistäminen sote-lainsäädännön aikatauluista riippumatta. Maakunnallisen lastensuojelun perhehoidon yksikön on tarkoitus järjestää lastensuojelun perhehoitoa, toimia kuntien ja yhteistoiminta-alueiden kumppanina perhehoidon prosessissa sekä tukea perhehoitajia.

Suunnitteilla oleva maakunnallinen perhehoidon yksikkö antaa laajemmat hartiat toteuttaa laadukasta perhehoitoa ja vähentää myös lastensuojelussa työskentelevien työntekijöiden työkuormitusta eriyttämällä perhehoidon vastuusosiaalityö lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän työnkuvasta. Jatkossakin julkisen palvelun rinnalla tarvitaan myös yksityisiä palveluntuottajia.

Kivijalka maakunnalliselle perhehoidolle on valmisteltu osana Etelä-Pohjanmaan lapsi- ja perhepalveluiden kehittämishanketta vuosina 2017–2018 useiden perhehoidossa olevien lasten, perhehoitajien ja viranhaltijoiden voimin. Yhteisponnistuksena on laadittu raportti Systeeminen perhehoito Etelä-Pohjanmaalla »

Tavoitteena on, että maakunnallinen perhehoidon yksikkö palvelee koko maakunnan lastensuojelua järjestäviä organisaatioita jo vuoden 2020 alusta alkaen. Kevät 2019 linjataan toiminnan keskeiset periaatteet ja syksyllä on tarkoitus käynnistää perhehoitajien rekrytointi.

Systeemisen lastensuojelun juurruttamishanke

Lastensuojelun sosiaalityötä uudistetaan koko Etelä-Pohjanmaan maakunnassa lastensuojelun systeemisen työskentelyotteen periaatteiden mukaan. Systeeminen lastensuojelu korostaa suhdeperustaista työskentelyä ja suhteiden varassa rakentuvaa hyvinvointia sekä osallisuutta. Osaksi tiimejä tuodaan perheterapeuttinen osaaminen, ja lastensuojelun työntekijät käyvät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n suunnitteleman systeemisen lastensuojelun koulutuksen.

Lastensuojelun systeemisen toimintamallin käyttöönotto on käynnistynyt osana Lasten- ja perheiden palveluiden muutosohjelmaa (LAPE) vuonna 2017. Tuolloin maakuntien sosiaalityöntekijöille ja perheterapeuteille tarjoutui mahdollisuus hakeutua THL:n organisoimaan lastensuojelun systeemisen toimintamallin kouluttajakoulutukseen. Valmistuttuaan kouluttajat käynnistivät LAPE-hankkeiden tuella uutta toimintamallia pilotoivien tiimien koulutukset maakunnissa. Etelä-Pohjanmaalla koulutettiin yhteensä kuusi lastensuojelua tai yhdennettyä sosiaalityötä tekevää tiimiä. Yhteensä koulutettuja sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, terapeutteja ja esimiehiä oli vuoden 2018 lopussa 70. Vuosina 2019–2020 määrä tulee tuplaantumaan.

Systeemisen lastensuojelun juurruttamishanke liittyy valtakunnalliseen systeemisen toimintamallin käyttöönotto- ja juurruttamishankkeeseen 2018–2019, jonka toteutusta ohjaa ja valvoo sosiaali- ja terveysministeriö ja koordinoi Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos.

Hankekoordinaattori jalkauttaa kansallista ohjausta maakuntaan, koordinoi koulutusten toteutusta ja toimii tiimien ja organisaatioiden tukena toimintamallin toteuttamisessa ja juurruttamisessa.

 

Ajankohtaista: systeemisen lastensuojelun tapahtumat 2019

Maaliskuu  

25.3.2019 SyTy-hanke avausseminaari, Helsinki

Huhtikuu

3.4.2019 klo 14.00–16.00 Projektiryhmän kokous, Etelä-Pohjanmaan liiton tilat Frami C 4. krs., Kärpänpesä

16.4.2019 Verkostopäivä perheterapeuttien kouluttajatahoille, systeemisten tiimien perheterapeuteille, systeemisten tiimien terapeuttien ja työnohjaajien rooleista kiinnostuneille sekä maakuntien koordinaattoreille, Helsinki

Toukokuu

6.5.2019 Systeeminen ja dialoginen johtaminen lastensuojelussa ja lapsiperhepalveluissa. Johdolle suunnatun valmennusmallin esittely. Seminaari/webinaari. Helsinki

20.5.2019 klo 14.00–16.00 Projektiryhmän kokous, Etelä-Pohjanmaan liiton tilat Frami C 4. krs., Kärpänpesä

21.5.2019 Yhteistoiminta-alueen (Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme) yhteinen tilaisuus aiheena systeeminen lastensuojelu, paikkakunta Tampere

Kesäkuu

4.6.2019 Työpaja III maakuntien SyTy-koordinaattoreille, Helsinki

7.6.2019 9.00–12.00 Projektiryhmän ja SONet BOTNIAn yhdessä koordinoima erityispalveluiden työkokous, paikka Jaaksi-sali, Seinäjoen kirjasto

13.6.2019 klo 9–11.00 Lastensuojelun kehittämistä koskeva info »

13.6.2019 klo 14.00–16.00  Projektiryhmän kokous, Etelä-Pohjanmaan liiton tilat Frami C 4. krs., Kärpänpesä

Lokakuu

1.10.2019 Valtakunnallinen täydennyskoulutus lastensuojelun systeemisille tiimeille. Seminaari/webinaari, Helsinki. Päivä muuttuu!

22.10.2019 Työpaja IV maakuntien SyTy-koordinaattoreille, Helsinki

Marraskuu

12.11.2019 Päätösseminaari SyTy-hanke, Helsinki

28.11.2019 klo 9.30–11.30 Etelä-Pohjanmaan lastensuojelutiimien perheterapeuttien tapaaminen (Topeeka 19, Kauhajoki). Ilmoittautumiset katri-helena.santala(a)llky.fi .

 

SyTy!-hankkeen linkit

SyTy!-hankkeen tulokset, kooste »
Monitoimijainen perhekuntoutus – käsikirja perhekuntoutusjakson jäsentämiseen »
Linkki systeemisen lastensuojelun kehittämistä käsittelevään koontiin »
Linkki kouluttajakoulutuskyselyyn » (avoinna 1.2.2019 asti)
Linkki THL sivuille, jossa lisätietoa systeemisestä lastensuojelusta »
Lastensuojelu uudistuu – kohti asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistoimintaa Petrelius & Eriksson 2018 (toim.). THL työpaperi 32:2018 »
Systeeminen työote lastensuojelussa – Arvostavaa kohtaamista ja yhdessä tutkimista »

 

Yhteystiedot

Satu Mäki-Fossi
Hankekoordinaattori
Maakunnallinen perhehoito ja systeeminen lastensuojelu (SyTy!-hanke)

p. 044 4255 606
satu.maki-fossi(a)seinajoki.fi

Virastotalo, Alvar Aallon katu 9, Seinäjoki
PL 215, 60101 Seinäjoki

 

I & O -muutosagentti

I & O -agentin toimi päättyi 31.12.2018.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on rahoittanut jokaiseen maakuntaan I & O -muutosagentin (ikäihmiset ja kaikenikäisten omaishoito). Etelä-Pohjanmaan muutosagentti Anneli Saarinen aloitti työnsä 1.11.2016 osana Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta. Maakuntien muutosagentit kokoontuvat kuukausittain STM:n muutosagenttipäivään, jossa käydään läpi eri kehittämisteemoja, maakunta sote -uudistuksen vaiheita ja sisältöjä sekä jaetaan tietoa muiden maakuntien etenemisestä ja hyvistä käytännöistä.

I & O -muutosagentin tehtävänä on alueellisen iäkkäiden yhteen sovitetun palvelukokonaisuuden rakentaminen ja juurruttaminen. Ensi töikseen Etelä-Pohjanmaan muutosagentti laati tavoitteiden saavuttamiseksi toimintasuunnitelman yhteistyössä kokoamansa työryhmän kanssa. Työryhmässä on edustettuna maakunnan alueen ikäpalveluista vastaavia viranhaltijoita ja henkilöstöä sekä jäseniä perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta, yhdistyksistä, järjestöistä ja monilta muilta toimijatahoilta.

Etelä-Pohjanmaalla laaditun toimintasuunnitelman päätavoite on muodostaa Etelä-Pohjanmaalle yhteen sovitettu iäkkäiden palvelukokonaisuus. Päätavoite jakaantuu kolmeen osatavoitteeseen 1) hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, 2) ikäihmisten kotihoidon kehittäminen ja vahvistaminen sekä 3) kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen. Osatavoitteiden saavuttamiseksi on laadittu erilaisia keinoja palvelujen kehittämiseksi. Ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalvelujen parantamisessa keskeistä on myös avata palveluketjuja, asiakkaiden polkuja kotihoidosta erikoissairaanhoitoon ja sieltä takaisin kotiin. Toimintasuunnitelma on hyväksytty STM:n viranhaltioiden taholta. STM antaa ohjausta ja tarvittaessa asiantuntija-apua suunnitelman toteuttamisessa.

Tutustu Etelä-Pohjanmaan toimintasuunnitelmaan »
Ikäihmisten palvelut -raportti 6/2017 »

Toimintasuunnitelman, osatavoitteiden ja keinojen toteuttamiseksi ja työstämiseksi Etelä-Pohjanmaalle on perustettu kahdeksan työryhmää:

 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • Asiakasohjaus
 • Kotihoito
 • Kotikuntoutus
 • Kaikenikäisten omaishoito
 • Asumispalvelut
 • Ict ja teknologia
 • Gerontologinen sosiaalityö

Työryhmiä tullaan perustamaan tarvittaessa lisää, esimerkiksi hoitoketjujen kehittämiseen. Työryhmissä on myös laajapohjainen edustus eri tahoilta ja tarvittaessa kutsutaan mukaan myös muita asiantuntijoita. Osassa työryhmiä on mukana myös ikäihmisiä. Työryhmissä on jäseniä yhteensä noin 100. Työryhmille on asetettu omat tavoitteet, jotka juontuvat kansallisista tavoitteista soveltuen paikallisiin olosuhteisiin. Työryhmät ovat kokoontuneet tiuhaan tahtiin, vaikka kaikki jäsenet tekevät valmistelutyötä oman työnsä ohella. Väliraporttia työstetään kesän aikana ja syksyllä jatketaan ja edetään osana koko Etelä-Pohjanmaan palvelurakenneuudistuksen vaiheita.

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihanke

Hallituksen yksi kärkihankkeista – Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I & O -kärkihanke) – jalkautuu maakuntiin I & O -muutosagenttien johdolla.

I & O -kärkihankkeen tavoitteena on keventää ikäihmisille suunnattujen palvelujen rakennetta lisäämällä kotihoitoa ja vahvistamalla omaishoitoa. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että lisätään mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaavia palveluja sekä panostetaan monimuotoiseen ja oikea-aikaiseen kuntoutukseen. Kotiin annettavien palvelujen määrää ja sisältöä tulee kehittää. Omaishoidontukeen ja erityisesti palveluihin tulee panostaa nykyistä enemmän. Kansallisen I & O -kärkihankkeen tavoitteena on myös taata eri alueiden ikäihmisille ja omaishoitajille nykyistä tasavertaisemmat palvelut. Se, minkälaisia palveluja ikäihminen tai omaishoitaja saa, ei saisi olla asuinpaikasta riippuvaista.

Linkit

I&O Kärkihanke Etelä-Pohjanmaa – seuraa meitä Facebookissa »
I&O-kärkihankkeen esite »
STM, I & O kärkihanke: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa »

Muut materiaalit

Etelä-Pohjanmaan ikäihmisten yhteensovitettu palvelukokonaisuussuunnitelma »
Ikäihmisten perhehoito – toimintaohje Etelä-Pohjanmaan maakunnassa »
Geriatrinen toiminta Etelä-Pohjanmaalla »
Etelä-Pohjanmaan laatuopas ikäihmisten asumispalveluihin »
Maakunnallinen ikäihmisten asiakasohjaus »
Toimiva kotihoito -diat »
Kotikuntoutus »
Kaikenikäisten omaishoidon maakunnallinen toimintaohje »
Hyte-työryhmän julkaisu: Toimintamalleja ja -ideoita kotihoidon ja omaishoidon toiminnan kehittäjille sekä moniammatillisille työntekijöille »
ICT ja toiminnallisuussuunnitelma »
I&O-loppuseminaari 29.11.2018 »
Seminaarin 25.10.2018 materiaalit: Väestö ikääntyy – mitä se edellyttää kuntien asumisen ja elinympäristöjen kehittämiseltä? »

Yhteystiedot

Anneli Saarinen
I & O -muutosagentti
p. 0400 790 512
anneli.saarinen@seinajoki.fi

 

Etelä-Pohjanmaan LAPE-hanke

Hallituksen kärkihanke – mikä LAPE?

Maakunnallinen LAPE-hanke päättyi 31.12.2018. Tutustu materiaaleihin (lopussa).

Lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi hallituksen 26 kärkihankkeesta. 18 maakunnassa on käynnistynyt vuosien 2017–2018 ajalle LAPE-hanke. Kyseessä on historiallisen laaja lasten ja perheiden palvelukokonaisuuden kansallisesti ohjattu muutosohjelma, jossa luodaan ihmislähtöisiä, oikea-aikaisia ja yhteen sovitettuja palveluita, parempaa lasten ja nuorten hyvinvointia sekä pidetään kustannusten kasvua kurissa.

Katso LAPE-esittelyvideo »

Etelä-Pohjanmaan lasten ja perheiden palveluiden kehittämishanke (2017–2018), tuttavallisemmin Etelä-Pohjanmaan LAPE-hanke

Hankkeessa tehtiin laajalla rintamalla muutosta kohti lapsi- ja perhelähtöisiä, yhteensovitettuja, oikea-aikaisia ja tarpeenmukaisia palveluita.

 • Etelä-Pohjanmaan LAPE-hanketta koordinoi Sosiaali- ja terveysministeriö ja ohjasi Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen LAPE-ryhmä. Toimeenpanon tukena toimi tiiviissä yhteistyössä Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen hallinnoija on Seinäjoen kaupunki.
 • Hanke toimi osana Etelä-Pohjanmaan maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteiden uudistusprosessia. Tällä varmistettiin kehitettävien palvelurakenteiden juurtuminen osaksi pysyvää palvelurakennetta.
 • Kehittämistyöhön ovat sitoutuneet Etelä-Pohjanmaan alueella toimivat kaikki peruspalveluja tuottavat kunnat ja kuntayhtymät.
 • Hankekonsortioon kuuluivat päähankkeen lisäksi omalla osahankkeella MLL Pohjanmaan piiri, Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Verso Kuntoutus Oy, Autismisäätiö ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu SeAMK Oy yhteistyössä SONet BOTNIAn kanssa.
 • Lisäksi kehittämistyössä mukana toimi laaja joukko viranhaltijoita sekä yhteistyökumppaneita seurakunnista, järjestöistä ja muista kehittämishankkeista.
 • Etelä-Pohjanmaa on sai valtionavustusta LAPE-muutosohjelman toteuttamiseen maakunnassa vuosille 2017–2018 kärkihankkeeseen ja osahankkeisiin yhteensä 899 947 euroa (80 %). Päähankkeen ja osahankkeiden arvioidut kokonaiskustannukset ovat yhteensä 1 153 199 euroa.

Kehittämisen osa-alueet:

 • Lapsen oikeuksia ja tietoperustaa vahvistava toimintakulttuurin muutos
 • Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
 • Erityis- ja vaativan tason palvelujen uudistaminen

Hankkeen toiminnallisen perustan muodostavana ensisijaisena kehittämiskokonaisuutena on koko maakunnan kattavan perhekeskusmallin luominen, mihin on sisällytetty erityistason palvelujen uudistaminen. Yhteistyörakenteiden syntyminen varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitosten kanssa varmistetaan perhekeskustoimintamallin kehittämisen ja erityispalveluiden uudistamisen yhteydessä. Toimintakulttuurin muutos toteutuu hankkeessa läpileikkaavana periaatteena ja siihen sisältyviä välineitä ja toimintatapoja jalkautetaan osaksi maakunnan lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämistä, seurantaa ja arviointia.

Loppuraportti

Loppuraportti ja suositukset jatkotoimenpiteiksi »
Loppuraportin tiivistelmä »

Päähankkeen liitteet

Raportin lopussa olevat liitteet:
Toteuttajien toteutuneet ja arvioidut budjetit
Arviointiakvaarion tulokset -kooste
Hankkeen juurruttamistoimet
Sähköisenä linkkinä olevat liitteet:
Liite 4 Kuntalaisten näkemykset lapsi- ja perhepalveluiden kehittämiseksi -kooste »
Liite 5 Lapsivaikutusten arviointi Etelä-Pohjanmaalla »
Liite 6 Lapsiystävällinen hallinto- ja toimintakulttuuri »
Liite 7 Perheystävällinen työpaikka kehittäminen »
Liite 8 Asiakasosallisuuden vahvistaminen »
Liite 9 Perhekeskuskehittäminen Etelä-Pohjanmaalla 2017–2018 »
Liite 10 Perhekeskusalueiden korttien synteesi 20.12.2018 »
Liite 11 Eropalveluiden kehittäminen »
Liite 12 Näyttöön perustuvat menetelmät »
Liite 13 Romanikulttuurin sillanrakennustyö »
Liite 14 Lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö »
Liite 15 Lasten lääkinnällisen kuntoutuksen malli »
Liite 16 Palvelutarpeen arviointi ja Ankkuritoiminta »
Liite 17 Erityispalveluiden horisontaalinen ja vertikaalinen kehittäminen »
Liite 18 Lastensuojelun ja lasten- ja nuorisopsykiatrian monitoimijainen perhekuntoutus »
Liite 19 Systeeminen lastensuojelu kehittäminen »
Liite 20 Lastensuojelun laitoshoidon kehittäminen »
Liite 21 Systeeminen perhehoito Etelä-Pohjanmaalla »
Liite 22 Sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan kehittäminen »

Osatoteuttajien liitteet
Liite 23 SeAMK & SONet BOTNIA loppuraportti »
Liite 24 MLL Pohjanmaan piiri loppuraportti »
Liite 25 Autismisäätiö loppuraportti »
Liite 26 Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo loppuraportti »
Liite 27 VERSO Kuntoutus Oy loppuraportti »

Lapsivaikutusten arviointi

Lapsivaikutusten arviointimalli (LAVA) / Etelä-Pohjanmaa »
Prezi-esitys »
Tukiaineisto »
Liite 1. Tunnista lapsivaikutusten arvioinnin tarve »
Liite 2. Esimerkkejä, milloin lapsivaikutukset tulisi arvioida »
Liite 3. Lapsivaikutusten arvioinnin laajuus »
Liite 4. Taustalla vaikuttavat lait »
Liite 5. Lapsen oikeuksien sopimuksen yleisperiaatteet »
Liite 6. Suunnitelma aikataulusta, tehtävistä ja vastuunjaosta »
Liite 7. Päätösvaihtoehtojen muodostaminen »
Liite 8. Mitä ja mistä taustatietoa kerätään »
Liite 9. Osallisuus ja tiedonkeruun menetelmiä »
Liite 10. Esimerkki, kuinka kertoa lapsille LAVA:sta »
Liite 11. Esimerkki tiedotteesta »
Liite 12. Päätösvaihtoehtojen vertailu ja lomakkeisto »
Liite 13. Esimerkit vertailuista: Soite, Jyväskylä ja Lahti »
Liite 14. Esimerkki päätösehdotuksesta »
Liite 15. Esimerkki, kuinka kertoa LAVA:n tuloksista lapsille »

Perhekeskustoimintamalli

Kansallinen ohjaus:
THL Perhekeskus -sivusto »
Perhekeskus-logot ja -kuvat »
Perhekeskuksen tehtävät »
Kohtaamispaikan kriteerit »
Sähköinen perhekeskus -julkaisu »
Perhekeskukset tilannekatsaus joulukuu 2018 »

Perhekeskuskehittäminen Etelä-Pohjanmaalla:
Perhekeskuskehittäminen Etelä-Pohjanmaalla 2017–2018 »
Perhekeskuskortti »
Perhekeskusalueiden korttien synteesi 20.12.2018 »

Etelä-Pohjanmaan LAPE-uutiskirje

Etelä-Pohjanmaan LAPE-uutiskirje 4-2018 joulukuu »
Etelä-Pohjanmaan LAPE-uutiskirje 3-2018 lokakuu »
Etelä-Pohjanmaan LAPE-uutiskirje 2-2018 toukokuu »
Etelä-Pohjanmaan LAPE-uutiskirje 1-2018 helmikuu »
Etelä-Pohjanmaan LAPE-uutiskirje 2-2017 joulukuu »
Etelä-Pohjanmaan LAPE-uutiskirje 1-2017 syyskuu »

Seminaarit

Tutustu seminaarien ja muiden tapahtumien materiaaleihin »

Linkkejä ja muuta materiaalia

Perhesosiaalityön / lastensuojelun ja lasten- ja nuorisopsykiatrian sovitut yhteistyökäytänteet »
EP LAPE:n järjestämä koulutustarjonta syksyllä 2018 »
EP LAPE väliraportti rahoittajalle ja muutoksessa mukana oleville »
Tutustu LAPE-hankesuunnitelmaan »
Tutustu LAPE-hankkeen kehittämisen osa-alueisiin »
Tutustu Etelä-Pohjanmaan LAPE-osahankkeisiin »
LAPE Etelä-Pohjanmaa – seuraa meitä Facebookissa »
Verkoston suunnitelma -esite »
Verkoston suunnitelma »
STM: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) »
Katso hankkeen tulokset TOP 20 »
Lue Satu Mäki-Fossin ja Lars Lindholmin artikkeli: Maakunnallistuva lastensuojelu tienristeyksessä – tienviittoja systeemisen lastensuojelun implementointiin »
Lue Noora Aarnion artikkeli: Toipuminen tapahtuu vuorovaikutuksessa – Miten ammattilaiset voivat tukea nuorta ja hänen vanhempiaan sijoituksen alkuvaiheessa? »
Lue Noora Aarnion ja Nanna Miettusen artikkeli: Kompleksisuus sosiaalihuollon vaativuuden määrittelijänä »
Tiedote 20.11.2018: Etelä-Pohjanmaan LAPE-gaala palkitsee lasten ja perheiden palveluiden suunnannäyttäjiä »
Uusia myönteisiä keinoja ja toimintatapoja päiväkotiin ja vanhemmille, tiedote 4.9.2018 »
Katso Etelä-Pohjanmaan LAPE-hankkeen monitoimijainen tervehdysvideo »
Lue Eija Ala-Toppari-Peltolan blogi-kirjoitus ”Kohti lapset, nuoret ja perheet huomioivaa maakuntaa” »
Lue Satu Mäki-Fossin blogi-kirjoitus ”Etelä-Pohjanmaan LAPE porskuttaa eteenpäin – väliraportti valmistunut” »
Lue Heli Mäen blogi-kirjoitus ”Nyt pistit vaikean sanan” »
Lue Satu Mäki-Fossin blogi-kirjoitus ”Etelä-Pohjanmaan LAPE-hankkeen kuulumisia ja lukuvinkkejä” »
Tiedote 27.10.2017: Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee lähelleen turvallisia ja välittäviä aikuisia »

 

Seuraa LAPE-muutosta somessa: #lapemuutos

 

Arvokas tieto -hanke

Hanke on päättynyt vuoden 2017 lopussa.
Loppuraporttiin voit tutustua täällä »

Arvokas tieto – palvelurakenteet ja työprosessit asiakaslähtöisiksi -hankkeen (v. 2017) tavoitteena on osallisuuden vahvistaminen sekä asiakkaiden kokemustiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä.

 • Hanketta hallinnoi Seinäjoen kaupunki ja sen rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö
 • Toiminta-alueena Etelä-Pohjanmaa
 • Toiminta-aika vuosi 2017
 • Hankkeen kokemuksia ja tuloksia hyödynnetään Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksessa sekä valtakunnallisen Kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamallin kehittämisessä

Palvelut asiakaslähtöisiksi – Etelä-Pohjanmaa mukana valtakunnallisen toimintamallin kehittämisessä

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa palveluiden asiakaslähtöisyyttä Kokemusasiantuntijuus ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli -osakärkihankkeen avulla. Etelä-Pohjanmaa on mukana hankkeessa vuoden 2017 aikana paikallisen Arvokas tieto -pilottihankkeen muodossa.

Hankkeen kautta saatavat kokemukset ja tieto hyödynnetään valtakunnallisen toimintamallin kehittämisessä sekä Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksessa.

Valtakunnallisen toimintamallin luomiseksi kokeillaan ja arvioidaan erilaisia asiakkaiden osallisuutta ja kokemusasiantuntijuutta hyödyntäviä toimintatapoja viidessä alueellisessa kehittämispilotissa. Etelä-Pohjanmaan lisäksi mukana ovat Etelä-Karjala, Keski-Suomi, Kanta-Häme ja Lappi.

Arvokas tieto – Etelä-Pohjanmaan oma pilotti

Arvokas tieto -hankkeen tavoitteena on

 • Edistää maakunnan asukkaiden osallisuutta
 • Hyödyntää asiakkaiden kokemustietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä
 • Mahdollistaa eri toimijoiden välinen kohtaaminen ja yhteiskehittäminen Aktiivisen Kohtaamisen Foorumilla
 • Innoagentti-toiminnan mallintaminen

Palvelujen kehittäminen on yhteistyötä ja kehittämisen pohjaksi tarvittava tieto rakentuu toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa. Aktiivisen Kohtaamisen Foorumi on sähköinen verkkoalusta, joka tuo toimijat yhteen ja antaa mahdollisuuden keskusteluun, kohtaamiseen ja yhteiskehittämiseen. Foorumia rakennetaan, kehitetään ja kokeillaan vuoden aikana yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa. Mukaan kutsutaan niin alueen asukkaita, sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaita, kokemustoimijoita, työntekijöitä kuin päättäjiä.

Aktiivisen Kohtaamisen Foorumin keskeisiä toimijoita ovat hankkeen toimesta koulutettavat alueelliset Innoagentit. Innoagentteina toimii sekä tehtävään palkattuja kokemustoimijoita että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ja päättäjiä. Innoagenttien tehtävänä on mahdollistaa eri toimijoiden yhteistyö alustalla sekä tiedon liikkuminen eri toimijoiden välillä; asiakkaalta aina päätöksentekoon ja takaisin.

Löydät Innokylästä Aktiivisen Kohtaamisen Foorumin »

Olet lämpimästi tervetullut osallistumaan!

Ajankohtaista hankkeesta

Hanke on päättynyt vuoden 2017 lopussa.
Loppuraporttiin voit tutustua täällä »

Kutsu 6.11.2017 Työllistymistä edistävien palvelujen kehittämisen työpajaan »

Kutsu 30.10.2017_Omaishoitajien vapaapäivien kehittämisen työpajaan »

Kutsu Läheiset & osallisuus – Mahdollisuuksien M-talo työpaja 9.10.2017 »

Seuraa meitä Facebookissa »

Lisätietoa

Arvokas tieto -hankkeen esite »

Lehdistötiedote Arvokas tieto -hanke 2.3.2017 »

STM valtakunnallinen osakärkihanke ”Määritellään kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli” »

Videotallenne Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihankkeen sidosryhmätilaisuudesta 17.2.2017 »

Lyhyt esittelyvideo valtakunnallisesta osakärkihankkeesta, mukana maakunnalliset pilotit »

Yhteystiedot

Hanna Lahti                                                             Julia Sillanpää
Hanketyöntekijä                                                    Ohjausryhmän puheenjohtaja
Arvokas tieto -hanke                                           Arvokas tieto -hanke
Etelä-Pohjanmaan SOTE                                  Aksila -Perusterveydenhuollon ja
.                                                                                     terveyden edistämisen yksikkö
.                                                                                     p. 050 474 2858
.                                                                                     julia.sillanpaa@epshp.fi

 

Muut hankkeet

Etelä-Pohjanmaan alueen muita hankkeita:

 

Etelä-Pohjanmaan Järjestöt mukana muutoksessa -hanke »

Hankkeessa tehdään järjestöjen ja yhdistysten toimintaa näkyväksi uudistuvalla Etelä-Pohjanmaalla. Lisäksi koordinoidaan maakunnan järjestötoimijoita siten, että niiden asiantuntijuus ja toiminnan erityispiirteet tulevat huomioiduksi uuden maakunnan päätöksenteossa ja rakenteissa. Hankkeessa myös tuetaan järjestöjä niiden omissa muutosprosesseissa muuttuvassa maakunnassa ja kunnissa. Hanke on osa valtakunnallista 17 maakuntahankkeen, seitsemän digihankkeen ja valtakunnallisen koordinaatiohankkeen kokonaisuutta.

 

Neuvokas perhe -hanke 2017-2018 »

Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön lapsiperheiden elintapaohjauksessa – Etelä-Pohjanmaa mukana terveyden edistämisen kärkihankkeessa

 

VESOTE-hanke 2017-2018 »

VESOTE-hanke (Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti): toimii hallituksen terveyden edistämisen kärkihankkeena ”Elintapaohjauksen vahvistaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa ja sen palveluketjuissa” -sisältökokonaisuudessa.

 

Yhteinen keittiö -hanke 2017-2018 »

Uusi toimintakulttuuri vahvistamaan osallisuuden kokemusta ja vähentämään yksinäisyyttä

 

PRO SOS –uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa »

Hanke keskittyy sosiaalityön laaja-alaiseen kehittämiseen ja sen tukea tarvitsevien henkilöiden hyvinvoinnin ja osallisuuden systemaattiseen ja pitkäjänteiseen edistämiseen kunnissa ja tulevissa maakunnissa sekä erilaisissa yhteistyöverkostoissa.

 

Kansa-koulu-hanke – Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano »

Kansa-koulu-hanke on sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanohanke, joka tukee sosiaalialan organisaatioiden valmiutta liittyä valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Edistämme määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa ja kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden toimeenpanoa asiakastietojärjestelmiin, niin että ne noudattavat sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimuksia. Valtakunnallisen hankkeen sivut löytyvät täältä »