Seminaarit

Yhteensovittavan ja verkostojohtamisen koulutuspäivä

Koulutus 12.-15.11.2018
Ohjelma »

Jukka Pyhäjoki: Jaetun johtajuuden voima perhekeskusverkostossa – dialogisuuden edistäminen kaikissa suhteissa
   Diaesitys »
   Video (osa 1/2)
   Video (osa 2/2)

Laajat terveystarkastukset ja monitoimijaisuus

Koulutus 4.9.2018
Ohjelma »

Arja Hastrup ja Marke Hietanen-Peltola: Laajat terveystarkastukset äitiys- ja lastenneuvolassa sekä kouluterveydenhuollossa
   Diaesitys, Hastrup ja Hietanen-Peltola »
   Diaesitys, Hietanen-Peltola »
   Diaesitys, Hastrup »
Johanna Haverinen ja Tomi Molin: Neuvola päiväkodissa ja Hyvinvointikoulu
   Diaesitys, Haverinen »
   Diaesitys, Molin »

Tehdään yhdessä! – Tukea nopeasti, monitoimijaisuutta tarpeen mukaan

Etelä-Pohjanmaan LAPE-seminaari 17.5.2018
Ohjelma »

Satu Mäki-Fossi: Tervetuloa! Päivään virittäytyminen monitoimijaisella pää- ja osahankkeiden   tervehdysvideolla
   Video »
Mikko Hulkkonen:
Pyydä apua -nappi ja Lupa auttaa -palveluasenne
   Diaesitys »
   Video »
Christine Välivaara: Kun lapsen sisälle sattuu – ihmeet tapahtuvat arjessa
   Diaesitys »
Jukka Mäkelä: Monialainen ja monitoimijainen arviointi ja avun antaminen sekä CAARS
   Diaesitys »
   Video »
Mervi Kuparinen: Lapset puheeksi – Yhteinen menetelmä eri toimijoiden kesken rakentamassa yhteistä ymmärrystä
   Diaesitys »
   Video »
Taru Virrankoski ja Päivi Ristaniemi: Ihmeelliset vuodet -menetelmät yhteisen, perheitä tukevan työn tukena
   Video »
Paula Kuokka: Verkoston suunnitelma -kokeilu varhaiskasvatuksessa
   Video »
Tytti Luoto: Perhekeskusverkosto Ilmajoella – valmis aika yhteistyölle
   Diaesitys »
   Video »
Marko Puttonen: Koulun merkkaritoiminta – Nuorten mielenterveyden hoito peruspalveluissa   lähellä nuorta ja perhettä
   Diaesitys »
   Video »
Lea Paavola: Perheterapeuttina lastensuojelun tiimissä – Monitoimijainen, systeeminen   työskentelyote ja eri näkökulmien huomioiminen  perheiden kanssa työskentelyssä
   Diaesitys »
   Video »
Merja Kattelus, Kirsi Lahtinen ja Terhi-Tuulikki Rantamäki: Monitoimijainen perhekuntoutuspilotti – Lapsikeskeisyys lastensuojelun ja   lastenpsykiatrian yhteisessä perhekuntoutuksessa
   Diaesitys »
   Video »
Hanna-Leena Niemelä: Sijoitettu lapsi koulussa – SISUKAS-toiminta
   Diaesitys »
   Video »
Noora Aarnio: Hyvä arki lastensuojelulaitoksessa – Lastensuojelulaitostoiminnan monitoimijainen   kehittäminen
   Diaesitys »
   Video »
Eija Ala-Toppari-Peltola: Päivän päätös
   Diaesitys »
   Video »

Yhdessä tekemistä lasten, nuorten ja perheiden arjen vahvistamiseksi

Koulutus monikulttuurisuudesta 2.5.2018 (Järjestäjätahot: EP LAPE, Kauhavan, Kauhajoen ja Seinäjoen maahanmuuttajapalvelut, Punainen Risti/Länsi-Suomen piiri)
Ohjelma »

Mauno Salmela: Maahanmuuton tilannekatsaus Etelä-Pohjanmaalla
   Diaesitys »
Päivi Saukko: Miten tulevassa maakunnassa toteutetaan monikulttuurisuutta ja kotoutumista?
   Diaesitys »
Päivi Santalahti: Tunne- ja vuorovaikutustaitojen edistäminen lasten ja nuorten näkökulmasta
   Diaesitys »

Toimintakulttuurin ”tomutus” – kohti uudistuvia lasten ja perheiden palveluja kunnissa ja maakunnassa

Etelä-Pohjanmaan LAPE-seminaari 9.2.2018
Ohjelma »

Eija Ala-Toppari-Peltola: Toimintakulttuurin ”tomutuksen” vaiheita Etelä-Pohjanmaan lapsiperhepalveluissa
   Video »
Maria Kaisa Aula:
Vaikuttavuuden sekä tietopohjan vahvistaminen lapsiperhepalveluissa
   Diaesitys »
   Video »
Lars Lindholm ja Marja Jokiaho:
Monialainen, vaikuttava työskentely lähellä perhettä
   Diaesitys »
   Video »
Reetta Kallio ja Ulla Lindqvist:
 ”Miten niin lapsen oikeudet?” – Miten lapsen oikeudet huomioidaan johtamisessa?
   Diaesitys, Kallio »
   Diaesitys, Lindqvist »
   Video »
Markku Rimpelä:
Lapsiystävällisen kunnan ja maakunnan tunnusmerkit
   Diaesitys »
   Video »
Elina Välikangas:
Hintalappu sen kertoo – Miten lapsibudjetoinnin temppu tehdään?
   Diaesitys »
   Video »
Kati Honkanen:
Kohti parempia päätöksiä lapsivaikutuksen arviointia hyödyntäen
   Diaesitys »
   Video »

Sopivaa tukea oikeaan aikaan

Etelä-Pohjanmaan LAPE-seminaari 3.11.2017
Ohjelma »

Harri Jokiranta: Lape-kunta-maakunta
   Diaesitys »
Hanketyöntekijöiden puheenvuoro: Perheet ja työntekijät osallisina lapsiperhepalveluiden kehittämisessä
   Diaesitys »
   Video »
Arja Hastrup: Kohti maakunnallista perhekeskustoimintamallia
   Diaesitys »
   Video »
Hanne Kalmari: Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki yhdessä ja erossa
   Diaesitys »
   Video »
Hanketyöntekijöiden puheenvuoro: Yhdessä perhekeskusta kehittämässä
   Diaesitys »
   Video »
Pekka Aarninsalo: Systeeminen lastensuojelu erikoissairaanhoidossa ja lastensuojelussa
   Diaesitys »
   Video »
Aleksi Koivisto: Nuorten ääni sote- ja maakuntauudistuksessa
   Diaesitys »
   Video»
Satu Mäki-Fossi: Etelä-Pohjanmaan LAPE-seminaari 3.11.2017, päätössanat
   Diaesitys »