Henkilöstölle

Henkilöstö muutoksessa

Henkilöstölle uudistus on suuri muutos. Uuden maakunnan henkilöstö siirtyy nykyisiltä työnantajiltaan maakunnan, maakunnan palvelulaitoksen tai maakunnan omistamien yhtiöiden palvelukseen. Henkilöstö siirtyy uudelle työnantajalle liikkeenluovutuksen periaattein. Tämä tarkoittaa sitä, että nykyiset henkilöstöä koskevat oikeudet ja velvollisuudet säilyvät. Nykyiset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa sopimuskauden loppuun, minkä jälkeen sopijaosapuolet neuvottelevat uuden sopimuksen.

Henkilöstön ääni uudistuksessa

Henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millainen uudesta Etelä-Pohjanmaan maakunnasta rakennetaan, ja sen ääni halutaan kuulla uudistuksen valmistelussa. Henkilöstön edustajat ovat mukana lähes kaikissa uudistusta valmistelevissa työryhmissä. Lisäksi henkilöstöjärjestöjen tiedonvaihtoryhmässä on edustettuna kaikki työntekijäjärjestöt.

Etelä-Pohjanmaan kunnat, kuntayhtymät ja muut alueelliset toimijat ovat mukana uuden maakunnan suunnittelussa. Uudistuksen ohjausjärjestelmään kuuluu myös poliittinen johtoryhmä.

Henkilöstöasioita suunnittelee vastuuvalmistelija Kaija Metsänranta. Vastuuvalmistelijoiden yhteystiedot löytyvät täältä »

Yhteinen Etelä-Pohjanmaa -uutiskirje

Yhteinen Etelä-Pohjanmaa -uutiskirje on kooste tärkeimmistä alueellisista ja valtakunnallisista maakunta- ja sote-järjestämisuudistukseen liittyvistä uutisista, ja se on suunnattu ensisijaisesti muutoksessa mukana olevien organisaatioiden henkilöstölle mutta myös kaikille muille asiasta kiinnostuneille.

Yhteinen Etelä-Pohjanmaa -uutiskirjeen voi tilata täältä »