Uudistuksen valmistelu

Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistusta valmistelee joukko vastuuvalmistelijoita, jotka suunnittelevat ja valmistelevat oman vastuualueensa toimintojen rakentumista uudessa maakunnassa osana laajempaa kokonaisuutta. Alla on esitelty, mitä valmistelijoiden vastuualueet pitävät sisällään ja miten kokonaisuuksia valmistellaan.

Vastuuvalmistelu

Valmistelujohto

SOTE-valmistelu

Järjestäjätoiminto

Osallisuus

Sote-koordinaattori

Sote-tuotanto: liikelaitos, alihankinnat ja asiakassetelipalvelut

Sote-tuotanto: sote-yhtiöt, suoranvalinnan yhtiö, sote-keskukset, asiakasseteliyhtiö ja Kuusiolinna

Maakuntauudistuksen valmistelu

Kasvupalvelut

Maakuntastrategia

Maankäytön, luonnonvarojen ja liikenteen palvelut

Maatalouspalvelut

Rahoitus- ja kehittämispalvelut

Hallintoasioiden valmistelu

Asiakirjahallinto

Etelä-Pohjanmaan maakunnan tietohallinnon ja ICT:n perustamisen projekti

Hankinnat ja logistiikka, tilat ja tekniikka, tukipalvelut

Henkilöstöhallinto

Talous

Viestintä

Yleishallinto