Uudistus

Maakunta- ja sote-uudistuksessa perustetaan uudet maakunnat, uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä siirretään maakunnille uusia tehtäviä. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021 alkaen.

Mitä?

Uudistus luo Etelä-Pohjanmaalle uuden organisaation, jonka vastuulla on järjestää maakunnallisesti

  • Sosiaali- ja terveydenhuolto
  • Pelastustoimi
  • Aluekehittäminen
  • Alueiden käytön ja rakentamisen ohjaus
  • Työ- ja elinkeinopalvelut
  • Maaseudun kehittäminen ja lomituspalvelut
  • Liikennejärjestelmäsuunnittelu ja joukkoliikenteen alueellinen suunnittelu
  • Ympäristöterveydenhuolto

Uudistus lisää sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapautta, turvaa kaikkien oikeutta hyvään sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja mahdollistaa paremmat palvelut sekä tekee sote-palveluista entistä kustannustehokkaampia.

Uudistus tulee voimaan vuoden 2021 alussa.

Sote- ja maakuntauudistuksen yleisesittely »

Toimijat uudessa sote- ja maakuntarakenteessa » 

Kuka?

Uuteen organisaatioon siirtyvät muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä pelastuslaitoksen, ELY-keskuksen, TE-toimiston ja maakunnan liiton palvelut.

Uudistuksessa parannetaan myös kuntien, maakunnan ja valtion välistä tehtävänjakoa.

Sinulle!

Tältä sivustolta voit lukea, miten uudistukseen valmistaudutaan Etelä-Pohjanmaalla. Voit myös kysyä, kertoa ja ottaa kantaa esimerkiksi verkkolomakkeella. Maakuntauudistuksen asiantuntijat löydät yhteystiedot-sivulta.

Uudistuksen valtakunnallisesta valmistelusta voit lukea alueuudistus.fi-sivustolta.

Tutustu uudistuksen aikatauluun »

Tehdään uudistus yhdessä!