Esimiehille

Muutoksen hallinta     

Yleisluennot (videotallenne)

Johtaminen ja esimiestyö muutoksen murroksessa (Riitta Viitala)

Valmentavan johtajuuden rooli muutoksessa (Susanna Kultalahti)

Strategisen johtajuuden rooli muutoksessa (Suvi Einola)

Luentomateriaalit

Työyhteisön pelisääntöjen luonti

Minä esimiehenä ja muutoksen johtajana

Strategisen johtamisen rooli muutoksessa

Valmentava esimiestyö

Harjoitukset

Eläytymisharjoitus

Tutustumisharjoitus