Maakuntien tehtävät

ELY-keskusten tehtävät

 • Pääosa ELY-keskusten E-vastuualueen tehtävistä siirretään maakunnille.
  • ELY-keskusten  innovaatio- ja keksintötoimintaa ja liiketoiminnan kansainvälistymistä koskevat kehittämis- ja koordinaatiotehtävät ja pieniä energiatukia koskevat tehtävät siirtyvät Tekesiin.
 • ELY-keskusten Y-vastuualueen tehtävät siirretään osin maakunnille ja osin uudistettavaan valtion valtakunnalliseen aluehallintovirastoon.
  • Alueiden käytön ja rakentamisen ohjaus, kulttuuriympäristön hoito sekä erikseen säädettävät tehtävät vesivarojen käytöstä ja hoidosta sekä vesien ja merensuojelun tehtävistä siirtyvät maakunnille.
 • ELY-keskusten L-vastuualueen tehtävistä joukkoliikenteen alueellinen suunnittelu ja järjestäminen sekä valtionavustustehtävät samoin kuin yksityisteiden valtionavustustehtävät siirtyvät maakunnille.

TE-toimistojen tehtävät

 • TE-toimistojen vastuulla olevien TE-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy maakunnille.
 • TE-palveluiden järjestämisessä hyödynnetään järjestäjä-tuottaja -mallia. Mallissa maakunnat pääsääntöisesti sopivat TE-palveluiden tuottamisesta laissa säädetyt kriteerit täyttävien kuntien, yksityisten ja kolmannen sektorin tuottajien kanssa.
  • Järjestäjä-tuottaja -mallin toteutuksen ja rahoituksen yksityiskohdat täsmennetään jatkovalmistelussa.

 

Maakunnille osoitettavat kuntien tehtävät

 • Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen ja elintarvikevalvonnan, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin ja sen valvonnan tehtävät kunnista, aluehallintovirastoista ja ELY-keskuksista
  • Riittävän osaamisen ja resurssit omaava kunta voi kuitenkin laissa säädettyjen kriteerien täyttyessä sopia maakunnan kanssa järjestämisvastuun siirtämisestä tältä osin kunnalle.
 • Maatalous- ja turkistarhayrittäjien lomituspalvelut
 • Maataloushallinnon ja viljelijätukien hallintotehtävät kuitenkin siten, että kunnissa oleva palveluverkko (maaseutuasiamiehet) säilyy käytettävissä.
 • Rakennusvalvonta niissä maakunnissa, joissa maakunnan kaikki kunnat ovat yhteisellä sopimuksella päättäneet siirtää rakennusvalvonnan järjestämisen maakunnalle ja osoittaneet sille rahoituksen.

 

KEHA-keskus

 • ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava KEHA-keskus siirretään organisaationa maakuntien yhteiseksi palveluyksiköksi, jolla voi olla julkisia hallintotehtäviä.
 • KEHA integroidaan jatkossa osaksi maakuntien yhteisiä palveluyksiköitä.